Az Evangéliumi Fórum mögött hatfős vezetői csapat áll:

Bayer Áron

Bayer Áron
Bayer Áron 2014 óta tagja az Evangéliumi Fórum vezetőségének. Végzettsége szerint nemzetközi kapcsolatok szakértő, 7 éven át volt a MEKDSZ munkatársa, utazótitkári majd főtitkári feladatkörben. Ezidőben szerzett mentálhigiénés képesítést, és tagja volt a Tirannosz Ház kuratóriumának valamint a GLS védnökségének. Jelenleg az IBM-nél dolgozik oktatási manager-ként, szabadidejében előadásokat tart a pornófüggés témájában. Feleségével, Annával 3 gyermeket nevelnek.

 

 

 

Hamar Dávid

Hamar Dávid
Hamar Dávid a budapesti Agóra Gyülekezet egyik alapítója és lelkipásztora. Eredetileg régésznek tanult. Az ELTE diákkörében tért meg, később a MEKDSZ utazótitkára volt hat évig. A Diákszövetség első két apologetika táborában még mint az egyik ötletgazda és mint szervező vett részt. Ezt követően az Oxford Centre for Christian Apologetics egyéves alapképzésén apologetikából és teológiából diplomázott. Feleségével, Judittal, és három gyermekükkel Szentendrén élnek.

 

 

Schauermann Tamás
Schauermann Tamás coachként, tervezőgrafikusként és trénerként dolgozik, előtte középiskolai tanárként kezdte a pályáját. Régóta aktívan foglalkozik szövegelemzéssel és bibliamagyarázattal, valamint a mentorálás és tanítványozás kapcsolatával. Igyekszik a legkülönbözőbb területeken szerzett tapasztalatait és ismereteit úgy egymáshoz illeszteni, hogy az gyakorlati segítséget jelentsen mind a bibliatanulmányozásban, mind mások fejlesztésében. Tanárként számos képzési programot állított össze, tréning szemléletű fejlesztő foglalkozásokat tartott. Feleségével, Mónikával két egyetemista boldog szülei.


Sípos Alpár Szabolcs
A Liebenzelli Misszió Teológiai Szemináriumán folytatott teológiai tanulmányokat, majd a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán szerzett lelkészi diplomát. Öt évig a Budapest Nagyvárad téri református gyülekezetben lelkészi szolgálatot végzett, majd 2001-től 2014-ig a Biblia Szövetség Bibliaiskolájának igazgatója és tanára volt. A Liebenzelli Misszió magyarországi ágának, a Molnár Mária Külmissziói Alapítványának vezetője 1999-től 2017-ig. 2015-től a Fiúság Akadémia igazgatója és tanára. Az Evangéliumi Fórum vezetőségi tagja 2006-tól. Feleségével, Zsuzsival, és öt gyermekükkel Biatorbágyon élnek.élnek.

 

 

 


Szabados Ádám

Szabados Ádám az Evangéliumi Fórum vezetője, húsz évig volt a Veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet lelkipásztora, jelenleg egyik igehirdetője. A http://divinity.szabadosadam.hu/ honlap szerzője. Tanulmányait a Veszprémi Egyetemen (angol nyelv és irodalom szak), a Schloss Mittersill Study Centre-ben (Diploma in Biblical Studies and Culture), majd a St. Louis-i Covenant Theological Seminary-n (ThM in Exegetical Theology) végezte. A KRE-HTK-n doktorált. 2008-ban a Harmat Kiadó gondozásában jelent meg Erosz nyomában című esszékötete, 2020-ban Az apostolok hagyománya c. könyve (KRE-L’Harmattan) (II. javított kiadás 2022-ben), és ugyancsak 2022-ben jelent meg Teológus a sakktáblán c. esszékötete (Luther-Harmat). Feleségével, Dórával két fiút neveltek fel.

 

 

Végh Balázs

Végh Balázs a Timóteus Társaság missziós szervezet operatív vezetője. Korábban évekig szolgált hasonló munkakörben a Crescendo mozgalomban, illetve a Sárospataki Református Kollégiumban. Végzettsége szerint közgazdász, tíz évig dolgozott a versenyszférában is, különböző fejlesztési területeken. Feleségével, Barbarával Szadán élnek, három fiút nevelnek, a gödöllői református közösség aktív tagjai.