Az Evangéliumi Fórum mögött ötfős vezetői csapat áll:

Bayer Áron

Bayer Áron
Bayer Áron a MEKDSZ főtitkáraként, keresztény egyetemi diákkörökkel foglalkozik. Feleségével, Annával Tárnokon laknak és az Érdligeti Bibliai Közösség Baptista Gyülekezet tagjaiként szolgálnak. Főállású hivatása mellett tagja a Tirannosz Ház (keresztény felekezetközi fiúkollégium) kuratóriumának. Az Evangéliumi Fórum munkacsoportjában főleg szervezési feladatokat lát el. Végzettsége szerint nemzetközi kapcsolatok szakértő.

Hamar Dávid

Hamar Dávid
Hamar Dávid a budapesti Agóra Gyülekezet egyik alapítója és lelkipásztora. Eredetileg régésznek tanult. Az ELTE diákkörében tért meg, később a MEKDSZ utazótitkára volt hat évig. A Diákszövetség első két apologetika táborában még mint az egyik ötletgazda és mint szervező vett részt. Ezt követően az Oxford Centre for Christian Apologetics egyéves alapképzésén apologetikából és teológiából diplomázott. Feleségével, Judittal, és három gyermekükkel Szentendrén élnek.


Schauermann Tamás
Schauermann Tamás grafikus a Craetive Grafikai Műhelyben, előtte középiskolai tanárként dolgozott. Régóta aktívan foglalkozik szövegelemzéssel és bibliamagyarázattal, valamint a mentorálás és tanítványozás kapcsolatával. Igyekszik a legkülönbözőbb területeken szerzett tapasztalatait és ismereteit úgy egymáshoz illeszteni, hogy az gyakorlati segítséget jelentsen mind a bibliatanulmányozásban, mind mások fejlesztésében. Tanárként számos képzési programot állított össze, tréning szemléletű fejlesztő foglalkozásokat tartott. Jelenleg több fajta eszköztár kombinálásával fejleszt tréning folyamatokat. Feleségével, Mónikával két kamasz boldog szülei.


Sípos Alpár Szabolcs
Sípos Alpár Szabolcs a Liebenzelli Misszió Teológiai Szemináriumán folytatott teológiai tanulmányokat, majd a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán szerzett lelkészi diplomát. Öt évig a Budapest Nagyvárad téri református gyülekezetben lelkészi szolgálatot végzett, majd 2001-től 2014-ig a Biblia Szövetség Bibliaiskolájának igazgatója és tanára volt. A Liebenzelli Misszió magyarországi ágának, a Molnár Mária Külmissziói Alapítványának elnöke. 2015-től a Fiúság Akadémia vezetője és tanára. Gyakran szolgál lelkészek és teológusok között. Feleségével, Zsuzsival, és öt gyermekükkel Biatorbágyon élnek.


Szabados Ádám
Szabados Ádám az Evangéliumi Fórum vezetője, a Veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet lelkipásztora, a http://divinity.szabadosadam.hu/ honlap szerzője, a KRE-HTK doktorandusza. Tanulmányait a Veszprémi Egyetemen (angol nyelv és irodalom szak), a Schloss Mittersill Study Centre-ben (Diploma in Biblical Studies and Culture), majd a St. Louis-i Covenant Theological Seminary-n (ThM in Exegetical Theology) végezte.  2008-ban a Harmat Kiadó gondozásában jelent meg Erosz nyomában című esszékötete. Feleségével, Dórával két fiút nevelnek.