Vezetői felelősség

Az egy napot felölelő műhelymunka keretében megismerkedünk néhány modern vezetéstudományi ismerettel és gyakorlattal és összevetjük ezeket bibliai vezetői példákkal. A műhelymunka célja, hogy a résztvevők számára olyan elméleti és gyakorlati ismeretet adjon, mely lehetővé teszi számukra vezetői munkájuk/szolgálatuk során, hogy a mindennapokban is keresztény vezetőként álljanak helyt, bárhova is helyezte őket Isten.

  1. Ki a felelős – Éli fiainak példája – A vezetői felelősség helytelen alkalmazása: Egy vezető – főleg ha magas pozícióban van – széleskörű döntési és cselekvési szabadsággal rendelkezhet. Lehetősége van a szervezetében zajló folyamatok alapvető befolyásolására és a célok eléréséhez szükséges döntések meghozatalára. Ugyanakkor minél nagyobb a vezető szabadsága, annál nagyobb személyes felelőssége is abban, hogy a rábízott szervezetet és embereket hova és hogyan vezeti. Sokszor a vezetők ezt a szabadságot nem megfelelően használják, illetve személyes felelősségük súlyát sem érzik át. Éli fiainak példáján keresztül megviszgáljuk a vezetői felelősség helytelen alkalmazását.
  2. Vezetői felelősség – a kapernaumi százados példája – A vezetői felelősség helyes megélése: Ha a vezető világosan látja azt, hogy kitől származik vezetői megbizatása, ki felé tartozik felelősséggel döntéseivel és cselekedeteivel és kik azok az emberek, akiknek vezetése rábizatott, akkor az esetek többségében jól tud élni azzal a szabadsággal, ami vezetői pozíciójából fakad. A kapernaumi százados példája alapján megviszgáljuk, mit jelent a vezetői szabadság és felelősség helyes alkalmazása és ebből milyen döntések és cselekedetek származhatnak.

Időpont: 2019. április 6. 9.30-17 óráig

Helyszín: KEVE iroda – 1088 Budapest, Gutenberg tér 2. félemelet 3.

Részvételi díj: 4000 Ft/fő melyet átutalással kell legkésőbb 2019. február 28-ig megfizetni a Magyar Evangéliumi Szövetség 11784009-20202974 számú számlájára, “EF – Évközi vezetői műhely” megjegyzéssel. A részvételi díj magában foglalja a műhelymunka dokumentumait és a műhelymunka szüneteiben a kávét és teát. Az ebéd költsége (lásd Program) a részvételi díjon felül fizetendő.

Jelentkezési határidő: 2019. február 28.

Regisztráció: Űrlap (kattints!)

Program:

09.30-10.00: Érkezés

10:00-10.15: Köszöntés, ismerkedés

10.15-11.30: Első műhelyalkalom – 1.a téma

11.30-11-45: Szünet

11.45-13.00: Második műhelyalkalom – 1.b téma

13.00-14.00: Ebéd (Loyola café, 1000 Ft/fő)

14.15-15.30: Harmadik műhelyalkalom – 2.a téma

15.30-15.45: Szünet

15.45-17.00: Negyedik műhelyalkalom – 2.b téma

Előadók:

A műhely vezetője

Dr. Szalai Zsolt − hazai és angliai tanulmányait követően az elmúlt 2,5 évtizedben felső vezetői feladatokat látott el a hazai és külföldi bankszektorban, valamint tőkebefektető társaságokban. Jelenleg saját tulajdonú cégében üzletviteli tanácsadó. Karrierje során kiterjedt tapasztalatot szerzett vállalatfinanszírozási, tőkepiaci, projektfinanszírozási és innováció menedzsment területeken. Utóbbi témában társoktatói feladatokat is ellát a BME Villamosmérnöki és Informatikai karán. 2012 óta tagja a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának, 2013−2016 között alelnöke, 2016 áprilisától elnöke, a Compass − Isteni pénzügyek szolgálat társvezetője. 2018. januártól a Szentendrei Református Gyülekezet gondnoka. Nős, két egyetemista gyermeke van, Szentendrén él.

Vendégelőadó

Dr. Tomka János – villamosmérnök és mérnöktanár, gazdálkodás-  és szervezéstudományokból szerzett PhD fokozatot. 1993−2014 között a KPMG-nél dolgozott felső vezetői beosztásokban. Főiskolai tanár a Károli Gáspár Református Egyetemen, vezetési szakértő. Az MTA Tudásmenedzsment Munkabizottsága, a Magyar Mérnökakadémia és a Menedzserek Országos Szövetségének tagja. A Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága (KEVE) tagja, 1994−2004 között elnöke. Számos előadást tartott, cikkeket és könyveket írt többek között a Biblia és a vezetés kapcsolatáról. Nős, felesége építészmérnök, három felnőtt gyermekük és két unokájuk van.