Hang- és képanyagok | 2015

Cím Előadó
Reggeli prédikációk
József 1. – A családi háttér Sípos A. Szabolcs
József 2. – A szív harcai Sípos A. Szabolcs
József 3. – A szenvedés értelme Sípos A. Szabolcs
Apologetika Műhely
Világnézetek összehasonlítása 1. Ellis Potter
Világnézetek összehasonlítása 2. Ellis Potter
Q&A a világnézetekről Ellis Potter
Apologetika mint szeretet Ellis Potter
Bibliaértelmezés Műhely
János evangéliumának áttekintése Schauermann Tamás
János evangéliumának áttekintése Schauermann Tamás
A főpapi imádság szerkezete Schauermann Tamás
Szereplők és kapcsolatok Schauermann Tamás
A szavak szintje Schauermann Tamás
Alkalmazási lehetőségek Schauermann Tamás
Teológia Műhely
Milyen felelősségünk van teológiai vezetőkként? Dirk Jongkind
A felvilágosodás hatása a teológiára Szabados Ádám
Az Újszövetség megbízhatósága – egy szövegkritikus tapasztalatai Dirk Jongkind
Evangéliumi nézőpont a Szentírás tudományos vizsgálatában Dirk Jongkind
Keresztény Vezetés Műhely
Feddhetetlen vezetés I David Sveen
Nehéz etikai szituációk: van segítség? Illéssy János
A 7 szokás egy keresztény olvasó szemével Illéssy János
Feddhetetlen vezetés II David Sveen
Önismeret és a kommunikáció művészete 1. David Sveen
Önismeret és a kommunikáció művészete 2. David Sveen
Szemináriumok
Feddhetetlen vezetés David Sveen
Apologetika mint szeretet Ellis Potter
Isten szerinti szexualitás Glyn Harrison
Harag és megbocsátás Tapolyai Emőke
Iszlám-keresztény párbeszéd Hamar Dávid
Kerekasztal a vezetésről David Sveen, Bill Skowera és Iléssy János
Eredetinek lenni Tapolyai Emőke
Menekültválság Hamar Dávid
Esti előadások
Jó hírünk van! Küzdjünk érte! Szabados Ádám
A szexuális forradalom után Glyn Harrison
A kinyilatkoztatás ereje ma Dirk Jongkind