Műhely | Vezetés 2020 online

Evangéliumi Fórum – Vezetői Műhely – Online műhelysorozat – 2020. december 1. 2. és 3. és 2021. március 3. és 4.

Gyülekezetvezetés nemcsak gyülekezetvezetőknek

Az idei év tavaszi Évközi Vezetői Műhelyének résztvevői – a jelentkezési folyamat részeként – meglepően sok és izgalmas kérdést tettek fel a gyülekezetek vezetése és működése témakörében. Az akkori műhely témája ezek maradéktalan megválaszolására nem adott lehetőséget, de úgy gondoltuk, hogy a téma megérdemel egy külön műhelyalkalmat. Ebből a gondolatból nőtte ki magát a későbbiekben részletezett, összesen öt délutánt magába foglaló műhelysorozat. A tavaszi alkalom során felmerült főbb témakörök:

 1. A gyülekezetvezetés alapelvei és irányvonalai;
 2. A gyülekezeti lelkipásztor szerepe, vezetői csapatban betöltött szerepe, a vezetőség dinamikája, presbiteri és/vagy lelkészi vezetés előnyei és hátrányai;
 3. Fiatal vezetők képzése és a vezetői felelősség hatékony átadása a következő generáció számra;
 4. Vezetői felelősség határai a lelkipásztori szolgálatban a gyülekezet felé és az egyházi felsőbbség felé;
 5. A vezetői felhatalmazás és ehhez kapcsolódó felelősség és elszámoltathatóság kérdésköre; 
 6. Egyéni felelősség és szabadság kérdésköre az alapvetően testületi alapon vezetett gyülekezetben;

A két időszakot, az időszakokon belül egymást követő napokat és naponta 2×75 percet felölelő műhelymunka keretében szeretnénk együtt gondolkodni a fenti témakörök mentén a keresztény gyülekezetek vezetésének biblikus alapjairól, az ebben a közegben is alkalmazható néhány modern vezetéstudományi ismeretről, valamint az előadóknak és résztvevőknek a felvetett témákkal kapcsolatos gyakorlati tapasztalatairól. Jézus a Missziói Parancsban világos iránymutatást adott arra, hogy mi a keresztény élet küldetése. A Cselekedetek könyve és az apostoli levelek, valamint a kereszténység első századi terjedése pedig egyértelmű abban, hogy a misszió kiinduló pontja a keresztény hívők közössége, a gyülekezet. Vajon gyülekezeteink betöltik-e Jézustól kapott küldetésüket, mindennapi működésük a biblikus célok felé viszi-e őket és a vezetőik segítik-e ebben a közösséget? 

Időpontok: 2020. december 1., 2. és 3.  15.00-17.45. óráig és 2021. március 3. és 4. 15.00-17.45 óráig

JELENTKEZÉS

Egy műhelynap beosztása:

14.45-15.00 – Bejelentkezés az online felületre

15.00-16.15 – Első műhelyalkalom

16.15-16.30 – Szünet

16.30-17.45 – Második műhelyalkalom

Helyszín: Zoom alkalmazás segítségével létrehozott online felület (a jelentkezők részére pontos leírás készül az alkalmazás használatáról)

Jelentkezési határidő: 2020. november 8.

JELENTKEZÉS

A műhely egyes alkalmainak tematikája egymásra épül, illetve a műhely közösséget is szeretne teremteni a résztvevők között, ezért olyanok jelentkezését várjuk, akik elkötelezettek abban, hogy mind az öt napra csatlakoznak a műhely munkájához. 

Részletes program

Dátum Program – Témakörök, témák, témavezetők
2020. december 1.

 1. Műhelyalkalom
 2. Műhelyalkalom
Alapozás

 • A gyülekezetek biblikus céljai – Szalai Zsolt
 • Az egyetem papság biblikus gyökerei, elvei és gyakorlata – Harmathy András
2020. december 2.

 1. Műhelyalkalom
 2. Műhelyalkalom
Vezetés közösségben

 • Egyszemélyi kontra közösségi vezetés dilemmái – Harmathy András
 • A presbiteri működés biblikus elvei, gyakorlata és csapdái – Tomka János
2020. december 3.

 1. Műhelyalkalom
 2. Műhelyalkalom
Felelősségek

 • Felelősség és döntésmegosztás – Tomka János
 • Vezetői határok – Szalai Zsolt
2021. március 3. 

 1. Műhelyalkalom
 2. Műhelyalkalom
Számadás

 • Engedelmesség, felhatalmazás kontra önállóság – Szalai Zsolt
 • A számonkérés bibliai alapjai és gyakorlata – Tomka János
2021. március 4.

 1. Műhelyalkalom
 2. Műhelyalkalom
Fenntarthatóság

 • Önkéntesek és több generáció vezetése – Harmathy András
 • Felkészülés a vezetés átadására – Tomka János

JELENTKEZÉS

A műhely vezetője
pastedGraphic.png Szalai Zsolt − hazai és angliai tanulmányait követően az elmúlt közel három évtizedben közép- és felső vezetői feladatokat látott el a hazai és külföldi bankszektorban, tőkebefektető társaságokban, keresztény szolgálatokban és gyülekezetben. Közgazdasági és vezetéstudományi témakörben vendégelőadó a Károli Gáspár Református Egyetemen, a Pünkösdi Teológiai Főiskolán és a Bakke Graduate University-n. 2012 óta tagja a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának, 2013−2016 között alelnöke, 2016 áprilisától elnöke, a Compass − Isteni pénzügyek szolgálat társvezetője. 2018. januártól a Szentendrei Református Gyülekezet gondnoka. Nős, két felnőtt gyermeke van, Szentendrén él.
Vendégelőadók
pastedGraphic_1.png Tomka János villamosmérnök és mérnöktanár, gazdálkodás- és szervezéstudományokból szerzett PhD fokozatot. 1993−2014 között a KPMG-nél dolgozott felső vezetői beosztásokban. Tanszékvezető főiskolai tanár a Pünkösdi Teológiai Főiskolán, vezetési szakértő. Az MTA Tudásmenedzsment Munkabizottsága, a Magyar Mérnökakadémia és a Menedzserek Országos Szövetségének tagja. A Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága (KEVE) tagja, 1994−2004 között elnöke. Számos előadást tartott, cikkeket és könyveket írt többek között a Biblia és a vezetés kapcsolatáról. Nős, felesége építészmérnök, három felnőtt gyermekük és három unokájuk van.
pastedGraphic_2.png Harmathy András – Miután három évet tanult a Budapesti Műszaki Egyetemen, teológiai tanulmányait a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán végezte 1992-98 között. 1995-96-ban a londoni Cornhill Training Course-on tanult gyakorlati teológiát és homiletikát. A teológia befejezése után a Budapest-Pozsonyi úton volt segéd, majd beosztott lelkész 1998-2000 között. Ezután lett a Szigetszentmiklósi Református Egyházközség beosztott lelkésze azzal a megbízatással, hogy alakítson egy új református gyülekezetet a város lakótelepén élők számára. 2006-tól, a megalakult Szigetszentmiklós-Újvárosi Református Egyházközség megválasztott lelkipásztora volt 2015 december 31-ig. 2006 és 2012 között az USA-beli Seattle-ben, a Bakke Graduate University levelező doktori iskoláját végezte el nagyvárosi misszió témában. Teológiai doktori dolgozatát a munka teológiájából írta, arról a kérdésről, hogy mit tehet egy gyülekezet annak érdekében, hogy az emberek munkájukat Isten szolgálataként végezzék. Jelenleg a Szentendrei Református Egyházközség lelkipásztora. Nős, öt gyermeke van.

JELENTKEZÉS