Szemináriumok

 Délutánonként izgalmas témájú szemináriumokból válogathattok majd, a helyszínen lesz lehetőség jelentkezni. 

 

Andy Oatridge Hogyan szeressük jól a fiatalokat?
Bolyki László Fekete törpék Hollywoodban
Bolyki László Illés Freud kanapéján
Győri Tamás Miért jelent veszélyt a woke ideológia a keresztényekre?
Hamar Dániel Milyen a mennyország?
Márkus Tamás Mi a baj a progresszív teológiákkal?
Molnár Sándor Félelem és istenfélelem
Schauermann Tamás Hol rontották el Jób barátai? (Hogyan segít egy könyv értelmezésében a szerkezet és az intertextualitás?)
Sípos Szabolcs Van-e haszna a múltunkkal foglalkozni?
Sípos Szabolcs Kapcsolatiság szerepe a lelki növekedésünkben
Szabados Ádám Joviális felforgató? G.K. Chesterton apologetikája
Szabados Ádám Miért cserélte le a mai ember a teológiát a pszichológiára?
Szalai Zsolt Hogyan kezeljük jól a pénzt a válság idején?

 

A szemináriumokról bővebben

Andy Oatridge: Hogyan szeressük jól a fiatalokat?

A fiatalokat (és a saját gyermekeinket) szeretni nem könnyű! Az ő világuk és életük nagyon különbözik a miénktől. Mi az, amire tényleg szükségük van a fiataloknak? Mit jelent tényleg szeretni őket? Hogyan tudjuk szolgálni őket? Hogyan tudjuk nevelni őket? Egy interaktív szemináriumról van szó – teológiával, gyakorlati tanácsokkal és Q&A-vel (kérdezz felelek). Oatridge Andynek és Ablonczy Áronnak több évtizednyi tapasztalata van az ifi munkában. Andynek van is 3 tini korú gyermeke. Mindketten ifjúsági szervezetet vezetnek, ifi lelkészek, és nagyon szeretik a fiatalokat.

Bolyki László: Fekete törpék Hollywood bibliájában?

Az archetípusok eredete, jelentősége és ereje a psziché, a tömegkultúra illetve a Biblia világában. Hogyan és miért omlik össze minden birodalom, amely lebontja saját civilizációs tartópilléreit?

Bolyki László: Illés Freud kanapéján

Mi lenne, ha a Biblia hőseit beültetnénk egy terápiába? Vajon mit ajánlana egy pszichológus Ábrahámnak, Jónásnak vagy Annának életük egy-egy mélypontján? És vajon mi következik mindebből, ha a saját traumáinkra, sebeinkre, bűneinkre és mélypontjainkra tekintünk?

Győri Tamás: Miért jelent veszélyt a Woke ideológia a keresztényekre?

Háborús időket élünk. Nem csupán fizikai értelemben dúl a szomszédunkban háború, de lelki, szellemi síkon is erősen ropognak a fegyverek. Ráadásul ez utóbbi háború sokkal közelebb van hozzánk, mint gondolnánk – ha tetszik, ha nem, ennek mi is közvetlen részesei vagyunk. Hiába is szeretnénk egy kis szünetet – háború idején senki nem mehet szabadságra (Préd 8,8). Nyugati kultúránk alatt már egy ideje ég a lassú tűz: mondhatni wokban párolják woke-ká. Honnan ered a haladó társadalmi igazságharcosok mozgalma? Miért veszélyes, ha a keresztény ember a ragyogó luciferi fénybe belewoke-ul? Akadályozzák-e az ébredést a felébredtek? Valódi-e a veszély, hogy a felszabadítás ígéretével leigázzanak? Mihez kezdjünk a nagywoke-osokkal? Ezekkel a kérdésekkel foglalkozik ez a szeminárium, a remélt eredménye pedig woke-ulás ellen okulás.

Hamar Dániel: Milyen a mennyország?

A legtöbb ember, akivel találkozom valahol hadilábon áll a mennyország kérdésével. Sokan nem merik bevallani, hogy nem hozza lázba őket a mennyország gondolata, nem motiválja, nem vígasztalja, nem tölti el őket reménységgel a mennybemenetel ígérete. A kérdés az, hogy mi él valójában a képzeletünkben a mennyorzságra gondolva? Sokaknak testen kívüli, nemtelentelen létezés, esetleg egy véget nem érő dicsőítő alkalom jut eszébe, amihez képest a mindennapjaink izgalmasabbak és szinesebbnek tűnnek. Vajon a mennyországról alkotott képünk a platoni filozófia vagy a bibliai jegyeit hordja magában? Ez a szeminárium az elmédet és a képzeletedet egyaránt hívja a mennyország helyes megragadására.

Márkus András Tamás: Mi a baj a progresszív teológiákkal?

Egyes progresszív „teológiát” képviselő hazai személyiségek – hűen követve a nemzetközi fősodratú progresszív „keresztyén” szakirodalmat – Isten akaratának, gondolatainak és szándékainak 3 fő megjelenési formáját említik: a Szentírást, a természet- és társadalomtudományokat, valamint a történelem (Isten) pecsétjét. A szeminárium keretében megvizsgáljuk, hogy miért hibás (mégpedig alapjaiban) ez a felosztás, és milyen dogmatikai-etikai kilengéseket legitimizál – különösen is az istentan, illetve az egyház szexuáletikai tanítása terén. Mindezt a kortárs német teológia megfontolásai alapján próbáljuk szemléltetni. Majd az előadás második felében röviden megvizsgáljuk a progresszív teológia tíz „veszélyesen vonzó” féligazságát – 10 olyan alapelvet, amit nevezhetünk akár a progresszív teológia „tízparancsolatának” is.

Molnár Sándor: Félelem és istenfélelem

A félelem mindannyiunk közös tapasztalata. Mi a félelem eredete és mi a hatása az életünkre? A Biblia mit tanít a félelemről? Hogyan győzhető le a félelem? Mi az istenfélelem és hogyan függ össze a félelemmel? Mi köze az istenfélelemnek a szív vágyaihoz és a dicsőítéshez? Ezekre és hasonló kérdésekre keressük a választ ezen a szemináriumon.

Schauermann Tamás: Hol rontották el Jób barátai? (Hogyan segít egy könyv értelmezésében a szerkezet és az intertextualitás?)

Jób könyve egy költemény, így sokan úgy olvassák, hogy a saját élethelyzetükre keresnek támpontot benne, vígasztalást, reményt vagy személyes üzenetet. A szemináriumon azt fogjuk megnézni, hogy mindezen túl lehetséges-e valamiféle megbízhatónak tűnő megértésre jutnunk azzal kapcsolatban, hogy az író mit szeretett volna átadni központi üzenetként. Hogy kell értékelnünk azt a sok érvet és ellenérvet, Jób és barátai közt zajló párbeszédet? Mi a kapcsolat a beszélgetés menete és Isten belépése között? Milyen eszközeink vannak arra nézve, hogy értelmes dolgokat tudjunk állítani a szöveg centrumát illetően, s ebben hogy használható mind a szöveg szerkezete mind pedig a kapcsolata más biblikus szövegekkel?

Sípos A.Szabolcs: Kapcsolatiság szerepe a lelki növekedésünkben

Isten terve szerint a lelki növekedésünkben kulcsszerepe van a tanítványi kapcsolatnak. Mégis nagyon ritka az egyház gyakorlatában ennek a kapcsolatnak a tudatos megélése, szorgalmazása. Mik ennek az okai? Milyen torzulásokat hoz ez magával az egyéni és közösségi életünkben? Hogyan lehet ezen változtatni?

Sípos A.Szabolcs: Van-e haszna a múltunkkal foglalkozni?

A pszichológia gyakorlata csak a múltfeldolgozás, vagy van ennek helye keresztyének életében is? Érdemes foglalkozni a felmenőinkkel, vagy akár a hitetlen múltunkkal? Vannak ennek bibliai, evangéliumi szempontjai? Tud ez építeni bennünket a hitünkben vagy a kapcsolatainkban?

Szabados Ádám: Miért cserélte le a mai ember a teológiát pszichológiára? 

A címben feltett kérdésre a válasz sokak szerint egyszerűen az, hogy a pszichológia hatékonyabban gyógyítja a lelket, mint a teológia. A valóság azonban közelebb áll a mai ember kétségbeeséséhez, mint a lélektan hatékonyságához. Ha érdekel miért, gyere el!

Szabados Ádám: Joviális felforgató? G. K. Chesterton apologetikája

A hitvédelmünk gyakran száraz, keserű, könnyen kiszámítható és unalmas. G. K. Chesterton apologetikája ennek épp az ellenkezője volt: joviális és felforgató. Ez fontos szerepet játszott olyanok megtérésében, mint C. S. Lewis, aki hitetlenként Chestertont tartotta a legjobbnak, leszámítva a kereszténységét. Vajon mit tanulhatunk tőle?

Szalai Zsolt: Hogyan kezeljük jól a pénzt válság idején?

Hogyan kezeljük jól a pénzt a válság idején? Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazit? (Lk 16,11)

Életünk számos területén megtapasztalhattuk, hogy Istennek gyökeresen más megközelítése van életünk dolgaira, mint azt emberileg gondolnánk és gyakorolnánk. Nincsen ez máshogy a pénzügyekkel és válságkezeléssel kapcsolatban sem. A szeminárium során bibliai esettanulmányok segítségével Isten válságkezelési elveit és gyakorlatát ismerhetjük meg és a műhelymunka keretében tanulhatunk egymás tapasztalatából is.