Vezetői műhely

Etikai bátorság a vezetésben a Biblia tükrében

Jézus az Őt követőket elsősorban hűségre, parancsolatai megtartására hívja. A vezetők felelőssége ebben a kérdésben fokozott, hiszen példaként állnak a vezetett emberek előtt, bármilyen környezeteben is látják el feladataikat. A külső hatások – sokszor hívő közegben is – legtöbbször erőteljesen ellene mennek a Biblia megfogalmazott elveinek és helyesnek ítélt gyakorlatának. A keresztény vezetőknek – bármilyen környezetben is látják el feladataikat – ilyen komplex körülmények között kell döntéseket hozniuk. Ehhez nagyon fontos az, hogy átlássák minél pontosabban a világunk működése mögött meghúzódó etikai megfontolásokat és ezekre a Biblia szemszögéből tudjanak saját válaszokat adni, példát adva ezzel a rájuk bízottaknak is. A vezetői műhely ennek összefüggésében tekinti át a vezetői etika kérdéseit, sok beszélgetéssel és esettanulmánnyal.

 

A műhely vezetője:

Szalai Zsolt − hazai és angliai tanulmányait követően az elmúlt közel három évtizedben közép- és felső vezetői feladatokat látott el a hazai és külföldi bankszektorban, tőkebefektető társaságokban, keresztény szolgálatokban és gyülekezetben. Közgazdasági és vezetéstudományi témakörben vendégelőadó a Károli Gáspár Református Egyetemen, a Pünkösdi Teológiai Főiskolán és a Bakke Graduate University-n. 2012 óta tagja a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának, 2013−2016 között alelnöke, 2016 áprilisától elnöke, a Compass − Isteni pénzügyek szolgálat társvezetője. 2018. januártól a Szentendrei Református Gyülekezet gondnoka. Nős, két felnőtt gyermeke van, Szentendrén él. 

 A műhely vendég előadója:

Tomka János villamosmérnök és mérnöktanár, gazdálkodás- és szervezéstudományokból szerzett PhD fokozatot. 1993−2014 között a KPMG-nél dolgozott felső vezetői beosztásokban. Tanszékvezető főiskolai tanár a Pünkösdi Teológiai Főiskolán, vezetési szakértő. Az MTA Tudásmenedzsment Munkabizottsága, a Magyar Mérnökakadémia és a Menedzserek Országos Szövetségének tagja. A Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága (KEVE) tagja, 1994−2004 között elnöke. Számos előadást tartott, cikkeket és könyveket írt többek között a Biblia és a vezetés kapcsolatáról. Nős, felesége építészmérnök, három felnőtt gyermekük és három unokájuk van.