Apologetika-B műhely

  1. nap: “Az apologetika mint szeretet”                                                                         Első nap felfedezzük és megvitatjuk, miként legyen a szeretet minden apologetikai tevékenységünk kerete és alapja. Az apologetika a kérdésekre adott válaszokról szól. A műhelyen azt is megtanuljuk, hogyan inspiráljunk másokat olyan kérdések feltevésére, amelyek Isten Igazságához vezetik őket.                                                            Hozzátok a saját és a mások által feltett kérdéseket, mert mindkét délelőtt a kérdéseitek és a tapasztalaitok mentén haladunk majd.

2.nap: A Művészet műhellyel közös nap. Földesi Barnabás kérdezi Ellis Pottert.

3.nap: “Az apologetika mint kategórika”                                                                      Isten uralma és a világi uralmak közti különbségeket vitatjuk meg. A szeretet nem passzív, a szeretet áldani szeretne. Arról gondolkodunk majd közösen, hogyan válhatunk apologetikus, Krisztusra mutató sóvá és világossággá a világban, és hogyan hozhatjuk közel ez által Isten országa kategóriáit a ma emberéhez.

A műhely vezetője:

Ellis Potter