Vezetői műhely

A sebezhetőségen alapuló bizalom kultúrája

Emberi közösségek – akár formálisak, akár informálisak – megfelelő működésének egyik alapvető feltétele a közösségbe tartozók közötti bizalom megléte. A bizalom nem jön létre varázsütésre, sok idő és egymásra figyelés szükséges hozzá, ugyanakkor elvesztése nagyon gyorsan megtörténhet és az újjáépítés fájdalmas, nehéz folyamat, sokszor már nem is lehetséges. Vezetőként nagyon fontos, hogy tudatosak legyünk a bizalom megfelelő szintjének fenntartásában és figyeljünk folyamatosan arra, ha ezt bármilyen külső, vagy belső probléma vagy hatás rossz irányba vinné. Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy egy vezető mit tehet azért, hogy a vezetett közösségben mind felé, mind a tagok között kialakuljon és megmaradjon a bizalom egészséges működéshez szükséges szintje. Vajon ehhez a vezetőnek erős kézzel kell állnia a közösség/szervezet élén, vagy emberi esendőségével, ebben megélt nyíltsággal tudja ezt jobban elősegíteni?

Az Evangéliumi Fórum vezetői műhely alkalmain a bizalom kérdéskörét elsősorban ebből a szempontból fogjuk nagyító alá venni, felhasználva a modern vezetéstudomány tapasztalatait és bibliai vezetői esettanulmányokat. A műhely összesen öt, egyenként 2×75 perces alkalomból áll, melyből háromra az Evangéliumi Fórum novemberi eseményén kerül sor, míg kettő pedig 2022. tavaszán (márciusában vagy áprilisában) lesz megrendezve. A résztvevők a legtöbbet akkor tudják hasznosítani a műhely témájából, ha mind az öt alkalmon részt vesznek.

A novemberi három alkalmon az alábbi hat témakörrel fogunk foglalkozni:

  1. A sebezhetőség fogalmának megértése
  2. A vezető és a vezetettek együttműködésének akadályai
  3. Megbízhatom-e a másik emberben?
  4. Mit kell tennem, hogy bennem megbízzanak?
  5. A bizalom kilenc pontja Dietrich Bonhoeffernél
  6. A bizalom gyakorlata Barnabás életében és vezetői szolgálatában

A tavaszi alkalmakon a vezető bizalmat erősítő és bizalmatlanságot okozó tulajdonságait vesszük górcső alá és feldolgozzuk a novemberi alkalmakon felmerült és nyitva maradt kérdéseket.

A vezetői műhely alkalmait dr. Szalai Zsolt, a műhely vezetője és Dr. Tomka János fogják moderálni.

A műhely vezetői:

Szalai Zsolt − hazai és angliai tanulmányait követően az elmúlt közel három évtizedben közép- és felső vezetői feladatokat látott el a hazai és külföldi bankszektorban, tőkebefektető társaságokban, keresztény szolgálatokban és gyülekezetben. Közgazdasági és vezetéstudományi témakörben vendégelőadó a Károli Gáspár Református Egyetemen, a Pünkösdi Teológiai Főiskolán és a Bakke Graduate University-n. 2012 óta tagja a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának, 2013−2016 között alelnöke, 2016 áprilisától elnöke, a Compass − Isteni pénzügyek szolgálat társvezetője. 2018. januártól a Szentendrei Református Gyülekezet gondnoka. Nős, két felnőtt gyermeke van, Szentendrén él. 

Tomka János villamosmérnök és mérnöktanár, gazdálkodás- és szervezéstudományokból szerzett PhD fokozatot. 1993−2014 között a KPMG-nél dolgozott felső vezetői beosztásokban. Tanszékvezető főiskolai tanár a Pünkösdi Teológiai Főiskolán, vezetési szakértő. Az MTA Tudásmenedzsment Munkabizottsága, a Magyar Mérnökakadémia és a Menedzserek Országos Szövetségének tagja. A Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága (KEVE) tagja, 1994−2004 között elnöke. Számos előadást tartott, cikkeket és könyveket írt többek között a Biblia és a vezetés kapcsolatáról. Nős, felesége építészmérnök, három felnőtt gyermekük és három unokájuk van.