Teológus műhely

A teológus műhely célja, hogy evangéliumi teológusoknak (és teológus hallgatóknak) adjon bátorítást és segítséget az Isten népéért vállalt szolgálatukhoz. A műhely lehetőséget biztosít arra, hogy a Biblia isteni tekintélyét elfogadva, igényesen, felelősséggel gondolkodjunk együtt a teológia mai kihívásairól.

A műhelybe elsősorban teológus végzettségű vagy teológiát hallgató, evangéliumi meggyőződésű hívőket várunk.

Az idei műhelyben a progresszió kérdését fogjuk több oldalról körüljárni. Megvizsgáljuk, hogy van-e haladás a teológiában, és hogy a teológia hogyan reagáljon a modernizmus és a neomarxista kritikai elméletek felvetéseire.

  1. Fejlődés a teológiában: a teológia haladó tudomány? (Szabados Ádám)
  2. Modernista-fundamentalista viták a 20. század elején, és azok tanulságai (Márkus Tamás András)
  3. Neomarxista kritikai elméletek a teológiában (Szabados Ádám)

 

A műhely vezetője:

Szabados Ádám az Evangéliumi Fórum vezetője, húsz évig volt a Veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet lelkipásztora, jelenleg egyik igehirdetője. A http://divinity.szabadosadam.hu/ honlap szerzője. Tanulmányait a Veszprémi Egyetemen (angol nyelv és irodalom szak), a Schloss Mittersill Study Centre-ben (Diploma in Biblical Studies and Culture), majd a St. Louis-i Covenant Theological Seminary-n (ThM in Exegetical Theology) végezte. A KRE-HTK-n doktorált. 2008-ban a Harmat Kiadó gondozásában jelent meg Erosz nyomában című esszékötete, 2020-ban Az apostolok hagyománya c. könyve (KRE-L’Harmattan), és várhatóan még az idei EF előtt jön ki Teológus a sakktáblán c. esszékötete (Luther-Harmat). Feleségével, Dórával két fiút neveltek fel.