Műhelyek

Az Evangéliumi Fórum gerincét a műhelyek alkotják. A konferencia résztvevői egy-egy műhely munkájába kapcsolódnak be, és a műhelyvezetők, valamint színvonalas előadók segítségével a műhely által megcélzott szolgálati terület kérdéseivel foglalkoznak. A műhelyek év közben is folytatódnak. Az EF 2019 hét műhelyre épül: apologetika, bibliaértelmezés, teológus, művészet, vezetői,  pszichológus és tanítványnevelés műhely vár benneteket idén.

Műhelyek vezetői és vendégei

Apologetika: Hamar Dávid, Fűtő Robert, Alexander Fink
Bibliaértelmezés: Schauermann Tamás
Művészet: Földesi Barnabás, Liviu Mocan
Pszichológus: Tapolyai Emőke, Bolyki László
Tanítványnevelés:
Sípos A. Szabolcs
Teológus: 
Szabados Ádám
Vezetés:
Szalai Zsolt, Tomka János

Apologetika

Az apologetika kifejezés a görög apológia szóból származik, melyet Péter apostol a hit megvédelmezésének készségére használ, amikor azt mondja: „legyetek készen mindenkor számot adni (apológia) mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet” (1Pt 3,15). Az apologetika műhelyben a keresztény hitünket ért kihívásokra igyekszünk válaszokat találni. Az előadások és beszélgetések célja, hogy az evangélium igazságában megerősödve, bizonyossággal és meggyőzően tudjuk képviselni a Krisztusban való reménységünket a 21. századi Magyarországon.

Tematika

Csütörtök:
Alexander Fink: Az emberek fejlett számítógépek? 1. rész
Rodica Mocan: Hogyan éljünk az információ korában?

Péntek:
beszélgetés az előző nap témáiról (FR vezeti)
Alexander Fink: Az emberek fejlett számítógépek? 2. rész

Szombat:
Alexander Fink: Mit kezdjünk a szkeptikusokkal?
beszélgetés

A műhely vezetője

Hamar Dávid

Idei házigazda

Fűtő Robert

Az előadóról

Alexander Fink

Rodica Mocan

Bibliaértelmezés

A bibliaértelmezés műhelyben arról fogunk együtt gondolkodni, hogy melyek azok a jellemzői a prédikációnak, a bibliatanulmányozásnak és általában a szövegértelmezésnek, amelyekben jó, ha megegyezünk, s melyek azok, amelyekben a lehető legnagyobb szabadságra és változatosságra kell törekednünk. A műhely szervezőinek alapvető meggyőződése, hogy a prédikációnak minden esetben a felhasznált szöveg központi jelentése körül kell maradnia. Miközben megmutatjuk ennek okait, módját és jótékony hatásait, minden résztvevő egyéni adottságainak, stílusának, küldetésének megfelelő út kibontását szeretnénk elősegíteni.

Tematika

Idén a Bibliai írók által használt képeket fogjuk megvizsgálni. Arra szeretnénk majd rálátni, hogy a Biblia valóságértelmezésében milyen metafórák kapnak szerepet, s hogyan járulnak hozzá a Biblia nagy történetének felfejtéséhez egyenként és együtt.

Több különböző szöveget nézünk majd meg s külön-külön megvizsgáljuk, mit árulnak el ezek a konrét helyek arról, hogy mi is volt Isten eredeti terve, mi történt valójában a bukás eredményeként, illetve mi Isten megoldása minderre?

Remélhetőleg sikerül egy sokkal összetettebb képet kialakítanunk a teológia nagy alapkategóriáiról, ugyanakkor eszközöket is kapunk a további olvasásainkhoz, kutatásainkhoz.

A műhely vezetője

Schauermann Tamás grafikusként és életpálya tanácsadóként tevékenykedik a Craetive Grafikai Műhelyben, előtte középiskolai tanárként dolgozott. Régóta aktívan foglalkozik szövegelemzéssel és bibliamagyarázattal, valamint a mentorálás és tanítványozás kapcsolatával. Igyekszik a legkülönbözőbb területeken szerzett tapasztalatait és ismereteit úgy egymáshoz illeszteni, hogy az gyakorlati segítséget jelentsen mind a bibliatanulmányozásban, mind mások fejlesztésében. Tanárként számos képzési programot állított össze,  fejlesztő foglalkozásokat tartott. Jelenleg több fajta eszköztár kombinálásával fejleszt tréning folyamatokat. Feleségével, Mónikával egy egyetemista és egy középiskolás úriember boldog szülei.

Művészet

A műhelyre, jelenlegi formájában elsősorban alkotóművészeket várunk!

Tematika

Csütörtök:
bemutatkozás
Földesi Barnabás: Elhívás és művészi ambíció

Péntek:
Liviu Mocan: A művészet mint imádat
interjú Liviu Mocannal

Szombat:
Liviu Mocan művészetről a saját művészetén keresztül
beszélgetés

A műhely vezetője

Földesi Barnabás festőművész, pedagógus. Művészetében a nonfiguratív és ábrázoló festészet közös gyökereit keresi. Emellett teoretikus igénnyel kutatja a művész helyét és szerepét a társadalomban. Rendeszesen ad elő a kultúrtörténet és a kortársművészet témájában. 2003 óta számos csoportos és önálló kiállítása volt vidéken és Budapesten.

Elkötelezett abban, hogy közérthető nyelvet találjon a képzőművészet tolmácsolásához és kidomborítsa az alkotásokban tetten érhető ember és Istenképet. Zircen született és jelenleg is ott él, ahol III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium tanára. Két gyermek édesapja, Benedek fia 15 éves, Hanna lánya 8 éves.

Az előadókról

Liviu Mocan

Pszichológus

A műhelybe pszichológiai szakterületen illetve mentálhigiénés szakterületen államilag akkreditált intézményben végzett vagy hamarosan végző, evangéliumi meggyőződésű hívőket várunk…

Tematika

A depresszió keresztény szemmel.

Csütörtök:
A depresszió klinikus szemmel – torzítások és a test valósága
A depresszió keresztény szemmel – torzítások és a Biblia igazsága

Péntek:
A hatékony segítség nyújtás – test-lélel-szellem dimenzióiban 1. 
beszélgetés

Szombat:
A hatékony segítség nyújtás – test-lélel-szellem dimenzióiban 2.
beszélgetés

A műhely vezetője

Tapolyai Emőke Klinikai pszichológus. Diplomáját (M.A. Klinikai és Pasztorál Pszichológia) az Ashland Theological Seminary-n szerezte, amely az Ashland University (Ashland, Ohio, U.S.A.) tagozata. Tagja az Amerikai Keresztény Lelkigondozók Társaságának (AACC) és a Magyar Szexológiai Társaságnak. A European Leadership Forum rendszeres meghívott előadója.

Bolyki László zenész, a Budapesti Fesztiválzenekar tagja, valamint igehirdető, lelkigondozó, párkapcsolati és önismereti kérdésekkel foglalkozó tréner, a Best-Work pszichológiai felnőttképzésre szakosodott oktatási intézmény vendégoktatója, a “Milyen zenét szeret Isten” és a “Kegyelem és kalmárszellem” c. könyvek szerzője.

Az előadók

Tapolyai Emőke és Bolyki László

Tanítványnevelés

Mit jelent ma számunkra Magyarországon Jézus parancsa, hogy „tanítvánnyá tegyünk minden népet”?

Mik voltak Jézus tanítványnevelésének egyedi, korabeli specialitásai, és mi az ami, ma is érvényes alapelvként?

Hogyan történik változás, formálódás, megszentelődés egy tanítvány életében?

Mi a tanítványnevelő felelőssége ebben?

Mi a kapcsolat a tanítványnevelés és a gyülekezet között?

Ezekre a kérdésekre keressük a választ az Ige alapján, tapasztalatainkat összeadva

Tematika

Csütörtök:
Mi Jézus tanítványnevelésének egyedi és általános érvényű jellemzői?
beszélgetés

Péntek:
Hogyan történik  változás, megszentelődés az életünkben, és mi ebben a tanítványnevelő felelőssége?
beszélgetés

Szombat:
Hogyan kapcsolódik a tanítványnevelés  és a gyülekezet egymáshoz?
beszélgetés

A műhely vezetője

Sípos Alpár Szabolcs a Liebenzelli Misszió Teológiai Szemináriumán folytatott teológiai tanulmányokat, majd a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán szerzett lelkészi diplomát. Öt évig a Budapest Nagyvárad téri református gyülekezetben lelkészi szolgálatot végzett, majd 2001-től 2014-ig a Biblia Szövetség Bibliaiskolájának igazgatója és tanára volt. 1999-2017-ig a Libenzelli Misszió magyarországi ágának, a Molnár Mária Külmissziói Alapítványnak előbb titkára majd elnöke. 2015-től a Fiúság Akadémia vezetője és tanára. Gyakran szolgál lelkészek és teológusok között. Feleségével, Zsuzsival, és öt gyermekükkel Biatorbágyon élnek.

Az előadó

Sípos Alpár Szabolcs

Teológus

A teológus műhely célja, hogy evangéliumi teológusoknak (és teológus hallgatóknak) adjon bátorítást és segítséget az Isten népéért vállalt szolgálatukhoz. A műhely lehetőséget biztosít arra, hogy a Biblia isteni tekintélyét elfogadva, igényesen, felelősséggel gondolkodjunk együtt a teológia mai kihívásairól.

A műhelybe elsősorban teológus végzettségű vagy teológiát hallgató, evangéliumi meggyőződésű hívőket várunk.

Tematika

Csütörtök:
Márkus Tamás: John Stott Krisztus keresztjéről
beszélgetés

Péntek:
Szabados Ádám: A helyettes bűnhődés teológiai újítás? Cáfolat az egyházatyáktól
beszélgetés

Szombat:
Szalai András: Mikor és hogyan álljunk bele teológiai vitákba?
beszélgetés

A műhely vezetője

Dr. Szabados Ádám az Evangéliumi Fórum vezetője, a Divinity honlap szerzője, a Fiúság Akadémia oktatója, a Veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet egyik igehirdetője. Tanulmányait a Veszprémi Egyetemen (angol nyelv és irodalom szak), a Schloss Mittersill Study Centre-ben (Diploma in Biblical Studies and Culture), majd a St. Louis-i Covenant Theological Seminary-n (ThM in Exegetical Theology) végezte. 2008-ban a Harmat Kiadó gondozásában jelent meg Erosz nyomában című esszékötete. Feleségével, Dórával két fiút nevelnek.

Az előadókról

Később…

Vezetői

Az őszinteség kultúrája

Biblikus vezetői példák alkalmazása a modern vezetéstudományi ismeretekkel karöltve a 21. században 

„Addig nem állíthatjuk vissza az intézményekbe vetett bizalmat, amíg a vezetők nem tanulnak meg őszintén kommunikálni és olyan szervezeteket építeni, ahol ez a norma” – írja James O’Toole és Warren Bennis a Harvard Business Review magyar kiadásának hasábjain. A Vezetői műhely mindhárom alkalmán az őszinteség dilemmáit, a szervezeti kultúra lényegét és az őszinteség kultúrájában rejlő lehetőségeket fogjuk interaktív módon feldolgozni az említett cikk és a Biblia segítségével.

Többek között az alábbi kérdésekre keressük a választ:

  • Mi jellemzi saját munkahelyünk és gyülekeztünk kultúráját?
  • Miért nehéz őszintének lenni?
  • Hogyan javítja a szervezetek eredményességét az őszinteség és átláthatóság?
  • Milyen vezetői hozzáállás segíti és milyen gátolja az őszinteség kultúrájának kialakulását?
  • Miért elkerülhetetlen manapság az átláthatóság?
  • Miért tesznek a „jó” emberek rossz dolgokat?
  • Az őszinteség kultúrája kialakításának mi a nyolc legfontosabb eszköze?

Tematika

Csütörtök:
Tomka J. – Szalai Zs.: Az őszinteség kultúrája

Péntek:
Tomka J. – Szalai Zs.: Az őszinteség kultúrája

Szombat:
Tomka J. – Szalai Zs.: Az őszinteség kultúrája

A műhely vezetője

Dr. Szalai Zsolt − hazai és angliai tanulmányait követően az elmúlt 2,5 évtizedben felső vezetői feladatokat látott el a hazai és külföldi bankszektorban, valamint tőkebefektető társaságokban. Jelenleg saját tulajdonú cégében üzletviteli tanácsadó. Karrierje során kiterjedt tapasztalatot szerzett vállalatfinanszírozási, tőkepiaci, projektfinanszírozási és innováció menedzsment területeken. Utóbbi témában társoktatói feladatokat is ellát a BME Villamosmérnöki és Informatikai karán. 2012 óta tagja a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának, 2013−2016 között alelnöke, 2016 áprilisától elnöke, a Compass − Isteni pénzügyek szolgálat társvezetője. 2018. januárjától a Szentendrei Református Gyülekezet gondnoka. Zsolt feleségével, Melindával Szentendrén él, két egyetemista lányuk van.

Vendégelőadó

Dr. Tomka János – villamosmérnök és mérnöktanár, gazdálkodás- és szervezéstudományokból szerzett PhD fokozatot. 1993−2014 között a KPMG-nél dolgozott felső vezetői beosztásokban. Főiskolai tanár a Károli Gáspár Református Egyetemen, vezetési szakértő. Az MTA Tudásmenedzsment Munkabizottsága, a Magyar Mérnökakadémia és a Menedzserek Országos Szövetsége Felügyelő Bizottságának tagja. A Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága (KEVE) tagja, 1994−2004 között elnöke. Számos előadást tartott, cikkeket és könyveket írt többek között a Biblia és a vezetés kapcsolatáról. 2018. óta a Pesthidegkúti Református Gyülekezet presbitere. Nős, felesége építészmérnök, három felnőtt gyermekük és két unokájuk van.