Műhelyek

Az Evangéliumi Fórum gerincét a műhelyek alkotják. A konferencia résztvevői egy-egy műhely munkájába kapcsolódnak be, és a műhelyvezetők, valamint színvonalas előadók segítségével a műhely által megcélzott szolgálati terület kérdéseivel foglalkoznak. A műhelyek év közben is folytatódnak. Az EF 2019 hét műhelyre épül: apologetika, bibliaértelmezés, teológus, művészet, vezetői,  pszichológus és tanítványnevelés műhely vár benneteket idén.

Műhelyek vezetői és vendégei

Apologetika: Hamar Dávid, Alexander Fink
Bibliaértelmezés: Schauermann Tamás
Művészet: Földesi Barnabás, Liviu Mocan
Pszichológus: Tapolyai Emőke, Bolyki László
Tanítványnevelés:
Sípos A. Szabolcs
Teológus: 
Szabados Ádám
Vezetés:
Szalai Zsolt, Tomka János

Apologetika

Az apologetika kifejezés a görög apológia szóból származik, melyet Péter apostol a hit megvédelmezésének készségére használ, amikor azt mondja: „legyetek készen mindenkor számot adni (apológia) mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet” (1Pt 3,15). Az apologetika műhelyben a keresztény hitünket ért kihívásokra igyekszünk válaszokat találni. Az előadások és beszélgetések célja, hogy az evangélium igazságában megerősödve, bizonyossággal és meggyőzően tudjuk képviselni a Krisztusban való reménységünket a 21. századi Magyarországon.

Tematika

Csütörtök:
Később…

Péntek:
Később…

Szombat:
Később…

A műhely vezetője

Hamar Dávid

Az előadóról

Alexander Fink 

Bibliaértelmezés

A bibliaértelmezés műhelyben arról fogunk együtt gondolkodni, hogy melyek azok a jellemzői a prédikációnak, a bibliatanulmányozásnak és általában a szövegértelmezésnek, amelyekben jó, ha megegyezünk, s melyek azok, amelyekben a lehető legnagyobb szabadságra és változatosságra kell törekednünk.

A műhely szervezőinek alapvető meggyőződése, hogy a prédikációnak minden esetben a felhasznált szöveg központi jelentése körül kell maradnia. Miközben megmutatjuk ennek okait, módját és jótékony hatásait, minden résztvevő egyéni adottságainak, stílusának, küldetésének megfelelő út kibontását szeretnénk elősegíteni.

Tematika

Később…

 

A műhely vezetője

Schauermann Tamás grafikusként és életpálya tanácsadóként tevékenykedik a Craetive Grafikai Műhelyben, előtte középiskolai tanárként dolgozott. Régóta aktívan foglalkozik szövegelemzéssel és bibliamagyarázattal, valamint a mentorálás és tanítványozás kapcsolatával. Igyekszik a legkülönbözőbb területeken szerzett tapasztalatait és ismereteit úgy egymáshoz illeszteni, hogy az gyakorlati segítséget jelentsen mind a bibliatanulmányozásban, mind mások fejlesztésében. Tanárként számos képzési programot állított össze,  fejlesztő foglalkozásokat tartott. Jelenleg több fajta eszköztár kombinálásával fejleszt tréning folyamatokat. Feleségével, Mónikával egy egyetemista és egy középiskolás úriember boldog szülei.

Művészet

HALOTT-E A MŰVÉSZET?

Emlékszem, mikor évekkel ezelőtt Wade Bradshaw, az angol L’Abri akkori vezetője egy rangos művészeti expo főrendezőjét idézte: “A művészet halott!”

Persze ezt a főrendező nem nyílvánosan vallotta meg, hanem csak Wade fülébe súgta. Állítása szerint a művészek már csak önmagukról szeretnének beszélni, ha akarnak mondani valamit egyáltalán. A művészet már nem ablak, melyen át betekinthetünk a valóság egy-egy rejtett zugába. Inkább ventillálás, melyben a művészetkedvelő már csak mellékszereplő, akinek a szemében a művész visszatükröződhet.

Lehet, hogy egyetértünk vele, lehet, hogy nem, egy azonban biztos: a kiállítás szervezője csalódott volt és szomorú. Ellenben Wade nem. Ő nyitotta fel a szemem arra a reménységre, amely a keresztény művészekben van. Azokban, akik még hisznek benne, hogy van üzenetük, és szeretnék a valóságot megmutatni. Azokban, akik értik, hogy mi a művészet és szó szerint istenadta tehetségük van valamely művészeti ágban.

Mi, keresztények bizonyossággal állíthatjuk, hogy a művészet nem halott. Viszont az egyházban a művészet szeretete legalábbis tetszhalott állapotban van. Az Evangéliumi Fórum szervezőiként hiszünk abban, hogy ezen változtani kell. A keresztény művészek felkarolására, kapcsolataik, küldetésük és hitük megerősítése közös feladatunk.

Ezért született meg a Művészet műhely.

A műhelyre, jelenlegi formájában elsősorban alkotóművészeket várunk!

Hamar Dávid

Tematika

Csütörtök:

Később…

Péntek:

Később…

Szombat:

Később…

A műhely vezetője

Földesi Barnabás festőművész, a zirci III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakiskola festő tanára. 2003 óta számos csoportos és önálló kiállítása volt Veszprémben, Szombathelyen, Keszthelyen, Pécsett és Budapesten. 2013-ban elnyerte a Veszprémi Tavaszi Tárlat nívódíját.

Az előadókról

Liviu Mocan

Pszichológus

A műhelybe pszichológiai szakterületen illetve mentálhigiénés szakterületen államilag akkreditált intézményben végzett vagy hamarosan végző, evangéliumi meggyőződésű hívőket várunk…

Tematika

Csütörtök:
Később…

Péntek:
Később…

Szombat:
Később…

A műhely vezetője

Tapolyai Emőke Klinikai pszichológus. Diplomáját (M.A. Klinikai és Pasztorál Pszichológia) az Ashland Theological Seminary-n szerezte, amely az Ashland University (Ashland, Ohio, U.S.A.) tagozata. Tagja az Amerikai Keresztény Lelkigondozók Társaságának (AACC) és a Magyar Szexológiai Társaságnak. A European Leadership Forum rendszeres meghívott előadója.

Bolyki László zenész, a Budapesti Fesztiválzenekar tagja, valamint igehirdető, lelkigondozó, párkapcsolati és önismereti kérdésekkel foglalkozó tréner, a Best-Work pszichológiai felnőttképzésre szakosodott oktatási intézmény vendégoktatója, a “Milyen zenét szeret Isten” és a “Kegyelem és kalmárszellem” c. könyvek szerzője.

Az előadók

Tapolyai Emőke és Bolyki László

Tanítványnevelés

Az Efézus 4 értelmében, keresztyén vezetők fókuszában az áll, hogy a rájuk bízottakat érettségre
segítsék és felkészítsék a szolgálat végzésére.

– De mit jelent az érettség?
– Hogyan tudjuk ezt segíteni mások életében?
– Kiket kell/kellene segítünk?
– Mik az eszközeink, lehetőségeink?
– Mik a legnagyobb kihívásaink?
– Milyen tapasztalatok vannak a tanítványnevelés terén hazai környezetben?

A műhelyben ezeket a kérdéseket szeretnénk közösen körbejárni, tapasztalatot cserélni, fejlődni küldetésünkben
és megtalálni a saját utunkat.

Szeretnénk az elvi alapoktól eljutni egy konkrét, személyes tervig.

Tematika

Csütörtök:
Később…

Péntek:
Később…

Szombat:
Később…

A műhely vezetője

Sípos Alpár Szabolcs a Liebenzelli Misszió Teológiai Szemináriumán folytatott teológiai tanulmányokat, majd a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán szerzett lelkészi diplomát. Öt évig a Budapest Nagyvárad téri református gyülekezetben lelkészi szolgálatot végzett, majd 2001-től 2014-ig a Biblia Szövetség Bibliaiskolájának igazgatója és tanára volt. 1999-2017-ig a Libenzelli Misszió magyarországi ágának, a Molnár Mária Külmissziói Alapítványnak előbb titkára majd elnöke. 2015-től a Fiúság Akadémia vezetője és tanára. Gyakran szolgál lelkészek és teológusok között. Feleségével, Zsuzsival, és öt gyermekükkel Biatorbágyon élnek.

Az előadó

Sípos Alpár Szabolcs

Teológus

A teológus műhely célja, hogy evangéliumi teológusoknak (és teológus hallgatóknak) adjon bátorítást és segítséget az Isten népéért vállalt szolgálatukhoz. A műhely lehetőséget biztosít arra, hogy a Biblia isteni tekintélyét elfogadva, igényesen, felelősséggel gondolkodjunk együtt a teológia mai kihívásairól.

A műhelybe elsősorban teológus végzettségű vagy teológiát hallgató, evangéliumi meggyőződésű hívőket várunk.

Tematika

Csütörtök:
Később…

Péntek:
Később…

Szombat:
Később…

A műhely vezetője

Dr. Szabados Ádám az Evangéliumi Fórum vezetője, a Divinity honlap szerzője, a Fiúság Akadémia oktatója, a Veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet egyik igehirdetője. Tanulmányait a Veszprémi Egyetemen (angol nyelv és irodalom szak), a Schloss Mittersill Study Centre-ben (Diploma in Biblical Studies and Culture), majd a St. Louis-i Covenant Theological Seminary-n (ThM in Exegetical Theology) végezte. 2008-ban a Harmat Kiadó gondozásában jelent meg Erosz nyomában című esszékötete. Feleségével, Dórával két fiút nevelnek.

Az előadókról

Később…

Vezetői

Mindennapi vezetői kihívások – eredményes tervezés

Sokan megrémülnek, ha a tervezés szót hallják, hiszen ezzel nem egy esetben a hiábavalóság érzete párosul, hiszen sokszor nem terveink szerint alakulnak a dolgok, vagy egyszerűen egy jól elkészített terv az íróasztal fiókjában, vagy manapság számítógépünk egy eldugott mappájában marad.
Tudunk-e ugyanakkor úgy gondolni a tervezésre, mint a jövő lehetőségeire és kihívásaira való felkészülésre és a vezetői munka hatékony segédeszközére?

A három délelőttöt felölelő műhelymunka keretében a tervezés témakörét fogjuk sok szempont figyelembe vételével és megvizsgálásával körbejárni.

Tematika

Csütörtök:
Később…

Péntek:
Később…

Szombat:
Később…

A műhely vezetője

Dr. Szalai Zsolt − hazai és angliai tanulmányait követően az elmúlt 2,5 évtizedben felső vezetői feladatokat látott el a hazai és külföldi bankszektorban, valamint tőkebefektető társaságokban. Jelenleg saját tulajdonú cégében üzletviteli tanácsadó. Karrierje során kiterjedt tapasztalatot szerzett vállalatfinanszírozási, tőkepiaci, projektfinanszírozási és innováció menedzsment területeken. Utóbbi témában társoktatói feladatokat is ellát a BME Villamosmérnöki és Informatikai karán. 2012 óta tagja a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának, 2013−2016 között alelnöke, 2016 áprilisától elnöke, a Compass − Isteni pénzügyek szolgálat társvezetője. 2018. januárjától a Szentendrei Református Gyülekezet gondnoka. Zsolt feleségével, Melindával Szentendrén él, két egyetemista lányuk van.

Az előadók

Dr. Szalai Zsolt és Tomka János