Műhelyek

Az Evangéliumi Fórum gerincét a műhelyek alkotják. A konferencia résztvevői egy-egy műhely munkájába kapcsolódnak be, és a műhelyvezetők, valamint színvonalas előadók segítségével a műhely által megcélzott szolgálati terület kérdéseivel foglalkoznak. A műhelyek év közben is folytatódnak. Az EF 2018 hét műhelyre épül: apologetika, bibliaértelmezés, teológus, művészet vezetői,  pszichológus és tanítványnevelés műhely vár benneteket idén.

Műhelyek vezetői és vendégei

Apologetika: Hamar Dávid, Hatun Tash
Bibliaértelmezés: Schauermann Tamás
Művészet: Földesi Barnabás
Pszichológus: Tapolyai Emőke, Bolyki László, David Van Dyke
Tanítványnevelés:
Sípos A. Szabolcs
Teológus: 
Szabados Ádám, Márkus Tamás,  Békefi Bálint
Vezetés:
Szalai Zsolt, Jerry Twombly

Apologetika

Az apologetika kifejezés a görög apológia szóból származik, melyet Péter apostol a hit megvédelmezésének készségére használ, amikor azt mondja: „legyetek készen mindenkor számot adni (apológia) mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet” (1Pt 3,15). Az apologetika műhelyben a keresztény hitünket ért kihívásokra igyekszünk válaszokat találni. Az előadások és beszélgetések célja, hogy az evangélium igazságában megerősödve, bizonyossággal és meggyőzően tudjuk képviselni a Krisztusban való reménységünket a 21. századi Magyarországon.

Kicsoda Hatun, és miért érdekes?
– Hatun muzulmán török családba született Istanbulban.
– Miután áttért keresztény hitre, Londonban kapott menedéket, ahol jelenleg is él.
– Oxfordban végzett apologetikát.
– A londoni muzulmánok között dolgozik. Minden nap a Speakers‘ Cornernél beszélget, vitázik az Iszlám legelkötelezettebb híveivel.
– Rengeteg muzulmánt vezetett az Úrhoz, mert annak ellenére, hogy nő, bátran bemegy a mecsetekbe is, hogy elmondja, a Korán hazugságokat állít Jézusról.
– Tavaly muzulmán férfiak nagyon megverték, de Hatun felépült és újra visszament bizonyságot tenni. 
– Mindamellett sok muzulmán (férfi) tiszteletét kivívta tudásáért és bátorságáért.
– Hatun belülről ismeri az Iszlám vallást és a muzulmánokat, otthonosan mozog közöttük.

Tematika

Csütörtök:
Mitől muzulmán a muzulmán? – Hogyan gondolkodik egy muzulmán, miben hisz és hogyan él?

Péntek:
Érvek, amikből biztosan tudni, hogy az Iszlám nem igaz és nem megbízható.

Szombat:
Hogyan beszéljek egy muszlimmal? – Mit tanácsos tenni, és mit nem?

A műhely vezetője

Hamar Dávid a budapesti Agóra Gyülekezet egyik alapítója és lelkipásztora. Eredetileg régésznek tanult. Az ELTE diákkörében tért meg, később a MEKDSZ utazótitkára volt hat évig. A Diákszövetség első két apologetika táborában még mint az egyik ötletgazda és mint szervező vett részt. Ezt követően az Oxford Centre for Christian Apologetics egyéves alapképzésén apologetikából és teológiából diplomázott. Feleségével, Judittal, és három gyermekükkel Szentendrén élnek.

Az előadóról

Hatun Tash, volt oxfordi évfolyamtársam, a londoni Pfander Ministries tagja, aki végre valahára megkapta a vízumot és eljön Budapestre. 

Bibliaértelmezés

A bibliaértelmezés műhelyben arról fogunk együtt gondolkodni, hogy melyek azok a jellemzői a prédikációnak, a bibliatanulmányozásnak és általában a szövegértelmezésnek, amelyekben jó, ha megegyezünk, s melyek azok, amelyekben a lehető legnagyobb szabadságra és változatosságra kell törekednünk.

A műhely szervezőinek alapvető meggyőződése, hogy a prédikációnak minden esetben a felhasznált szöveg központi jelentése körül kell maradnia. Miközben megmutatjuk ennek okait, módját és jótékony hatásait, minden résztvevő egyéni adottságainak, stílusának, küldetésének megfelelő út kibontását szeretnénk elősegíteni.

Tematika

A három délelőtt alatt az újszövetség egyik különleges beszámolóját fogjuk megvizsgálni, s ez az ötezer ember megvendélgelésének története.

Ez az esemény mind a négy evangélimban szerepel, ráadásul mindenhol kulcsfontosságú fordulópontként láttatja az aktuális szerző. Több szempontból fordulópont ez a történet Jézus munkájában, ekkor hagyják el sokan, ekkor kezd el beszélni a szenvedéséről, mind a négy evangéliumban ehhez a történethez kötődik Péter vallástétele.

A tervünk, hogy megvizsgáljuk enne a történetnek a kontextusát mind a négy evangéliumban, majd részletesen összehasonlítjuk Márk beszámolójában a másik nagy kenyérszaporítás történettel, illetve megfigyeljük, milyen szerepet szán Márk ennek a ciklusnak, hogyan használja ezt a két történetet valami nagyobb téma elmesélésére.

A műhely vezetője

Schauermann Tamás grafikusként és életpálya tanácsadóként tevékenykedik a Craetive Grafikai Műhelyben, előtte középiskolai tanárként dolgozott. Régóta aktívan foglalkozik szövegelemzéssel és bibliamagyarázattal, valamint a mentorálás és tanítványozás kapcsolatával. Igyekszik a legkülönbözőbb területeken szerzett tapasztalatait és ismereteit úgy egymáshoz illeszteni, hogy az gyakorlati segítséget jelentsen mind a bibliatanulmányozásban, mind mások fejlesztésében. Tanárként számos képzési programot állított össze,  fejlesztő foglalkozásokat tartott. Jelenleg több fajta eszköztár kombinálásával fejleszt tréning folyamatokat. Feleségével, Mónikával egy egyetemista és egy középiskolás úriember boldog szülei.

Művészet

HALOTT-E A MŰVÉSZET?

Emlékszem, mikor évekkel ezelőtt Wade Bradshaw, az angol L’Abri akkori vezetője egy rangos művészeti expo főrendezőjét idézte: “A művészet halott!”

Persze ezt a főrendező nem nyílvánosan vallotta meg, hanem csak Wade fülébe súgta. Állítása szerint a művészek már csak önmagukról szeretnének beszélni, ha akarnak mondani valamit egyáltalán. A művészet már nem ablak, melyen át betekinthetünk a valóság egy-egy rejtett zugába. Inkább ventillálás, melyben a művészetkedvelő már csak mellékszereplő, akinek a szemében a művész visszatükröződhet.

Lehet, hogy egyetértünk vele, lehet, hogy nem, egy azonban biztos: a kiállítás szervezője csalódott volt és szomorú. Ellenben Wade nem. Ő nyitotta fel a szemem arra a reménységre, amely a keresztény művészekben van. Azokban, akik még hisznek benne, hogy van üzenetük, és szeretnék a valóságot megmutatni. Azokban, akik értik, hogy mi a művészet és szó szerint istenadta tehetségük van valamely művészeti ágban.

Mi, keresztények bizonyossággal állíthatjuk, hogy a művészet nem halott. Viszont az egyházban a művészet szeretete legalábbis tetszhalott állapotban van. Az Evangéliumi Fórum szervezőiként hiszünk abban, hogy ezen változtani kell. A keresztény művészek felkarolására, kapcsolataik, küldetésük és hitük megerősítése közös feladatunk.

Ezért indul el 2017-ben a Művészet műhely.

Hamar Dávid

Tematika

Csütörtök:

Mit csinál a művész?

A műélvező, a dilettáns, a zseni és az őrült működés közben.

Péntek:

Művek, amik rólunk és Istenről beszélnek. 

Nem szakrális remekművek közvetett teológiai üzenete.

Szombat:

Az Archaikus Appoló-torzó és Rilke találkozása

A műhely vezetője

Földesi Barnabás festőművész, a zirci III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakiskola festő tanára. 2003 óta számos csoportos és önálló kiállítása volt Veszprémben, Szombathelyen, Keszthelyen, Pécsett és Budapesten. 2013-ban elnyerte a Veszprémi Tavaszi Tárlat nívódíját.

Az előadókról

TBA

Pszichológus

A műhelybe pszichológiai szakterületen illetve mentálhigiénés szakterületen államilag akkreditált intézményben végzett vagy hamarosan végző, evangéliumi meggyőződésű hívőket várunk. …

Tematika

Személyiségünk fejlődése, sebeink torzító hatása, Isten gyógyítása

Csütörtök:
Hit és pszichológia integrálása a gyógyító folyamatban  – Dr. David VanDyke
Sebek, identitási hazugságok

Péntek:
A fájdalomcsillapítás csapdái, az identitás torzulása

Szombat:
Függőségek, bálványok és a szabadulás – új identitás Krisztusban

A műhely vezetője

Tapolyai Emőke Klinikai pszichológus. Diplomáját (M.A. Klinikai és Pasztorál Pszichológia) az Ashland Theological Seminary-n szerezte, amely az Ashland University (Ashland, Ohio, U.S.A.) tagozata. Tagja az Amerikai Keresztény Lelkigondozók Társaságának (AACC) és a Magyar Szexológiai Társaságnak. A European Leadership Forum rendszeres meghívott előadója.

Bolyki László zenész, a Budapesti Fesztiválzenekar tagja, valamint igehirdető, lelkigondozó, párkapcsolati és önismereti kérdésekkel foglalkozó tréner, a Best-Work pszichológiai felnőttképzésre szakosodott oktatási intézmény vendégoktatója, a “Milyen zenét szeret Isten” és a “Kegyelem és kalmárszellem” c. könyvek szerzője.

Az előadókról

David Van Dyke

Tapolyai Emőke

Bolyki László

Tanítványnevelés

Az Efézus 4 értelmében, keresztyén vezetők fókuszában az áll, hogy a rájuk bízottakat érettségre
segítsék és felkészítsék a szolgálat végzésére.

– De mit jelent az érettség?
– Hogyan tudjuk ezt segíteni mások életében?
– Kiket kell/kellene segítünk?
– Mik az eszközeink, lehetőségeink?
– Mik a legnagyobb kihívásaink?
– Milyen tapasztalatok vannak a tanítványnevelés terén hazai környezetben?

A műhelyben ezeket a kérdéseket szeretnénk közösen körbejárni, tapasztalatot cserélni, fejlődni küldetésünkben
és megtalálni a saját utunkat.

Szeretnénk az elvi alapoktól eljutni egy konkrét, személyes tervig.

Tematika

Csütörtök:
TBA

Péntek:
TBA

Szombat:
TBA

A műhely vezetője

Sípos Alpár Szabolcs a Liebenzelli Misszió Teológiai Szemináriumán folytatott teológiai tanulmányokat, majd a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán szerzett lelkészi diplomát. Öt évig a Budapest Nagyvárad téri református gyülekezetben lelkészi szolgálatot végzett, majd 2001-től 2014-ig a Biblia Szövetség Bibliaiskolájának igazgatója és tanára volt. 1999-2017-ig a Libenzelli Misszió magyarországi ágának, a Molnár Mária Külmissziói Alapítványnak előbb titkára majd elnöke. 2015-től a Fiúság Akadémia vezetője és tanára. Gyakran szolgál lelkészek és teológusok között. Feleségével, Zsuzsival, és öt gyermekükkel Biatorbágyon élnek.

Az előadókról

TBA

Teológus

A teológus műhely célja, hogy evangéliumi teológusoknak (és teológus hallgatóknak) adjon bátorítást és segítséget az Isten népéért vállalt szolgálatukhoz. A műhely lehetőséget biztosít arra, hogy a Biblia isteni tekintélyét elfogadva, igényesen, felelősséggel gondolkodjunk együtt a teológia mai kihívásairól.

A műhelybe elsősorban teológus végzettségű vagy teológiát hallgató, evangéliumi meggyőződésű hívőket várunk.

Tematika

Az idei műhelyben azt a kérdést járjuk körül, hogy miért bízzunk meg a Szentírásban.

Csütörtök:
Szabados Ádám: Miért bízunk a Szentírásban? Ismeretelméleti szempontok.

Péntek:
Márkus Tamás András: Miért bízunk a Szentírásban? Dogmatikai szempontok.

Szombat:
Békefi Bálint: Ézsaiás könyve szerzőségének kérdései – evangéliumi szemszögből

A műhely vezetője

Szabados Ádám az Evangéliumi Fórum vezetője, a Divinity honlap szerzője, a Fiúság Akadémia oktatója, a KRE-HTK doktorandusza, a Veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet egyik igehirdetője. Tanulmányait a Veszprémi Egyetemen (angol nyelv és irodalom szak), a Schloss Mittersill Study Centre-ben (Diploma in Biblical Studies and Culture), majd a St. Louis-i Covenant Theological Seminary-n (ThM in Exegetical Theology) végezte. 2008-ban a Harmat Kiadó gondozásában jelent meg Erosz nyomában című esszékötete. Feleségével, Dórával két fiút nevelnek.

Az előadókról

Békefi Bálint

Márkus Tamás

Vezetői

Mindennapi vezetői kihívások – eredményes tervezés

Sokan megrémülnek, ha a tervezés szót hallják, hiszen ezzel nem egy esetben a hiábavalóság érzete párosul, hiszen sokszor nem terveink szerint alakulnak a dolgok, vagy egyszerűen egy jól elkészített terv az íróasztal fiókjában, vagy manapság számítógépünk egy eldugott mappájában marad.
Tudunk-e ugyanakkor úgy gondolni a tervezésre, mint a jövő lehetőségeire és kihívásaira való felkészülésre és a vezetői munka hatékony segédeszközére?

A három délelőttöt felölelő műhelymunka keretében a tervezés témakörét fogjuk sok szempont figyelembe vételével és megvizsgálásával körbejárni. Olyan témák merülnek fel, melyekről talán már sokat hallottunk, Jerry Twombly személyében viszont egy olyan beszélgető partnerünk lehet, aki hatalmas vezetői és tanácsadói élettapasztalatát osztja meg velünk.

Tematika

Csütörtök:
Stratégia tervezés

Péntek:
Eredményes megvalósítás szabályai – Nehémiás példája

Szombat:
Tervezzünk a sikerre és vegyük észre azokat a dolgokat, amelyek sokszor megakadályozhatják szolgálatunk sikerét

A műhely vezetője

Dr. Szalai Zsolt − hazai és angliai tanulmányait követően az elmúlt 2,5 évtizedben felső vezetői feladatokat látott el a hazai és külföldi bankszektorban, valamint tőkebefektető társaságokban. Jelenleg saját tulajdonú cégében üzletviteli tanácsadó. Karrierje során kiterjedt tapasztalatot szerzett vállalatfinanszírozási, tőkepiaci, projektfinanszírozási és innováció menedzsment területeken. Utóbbi témában társoktatói feladatokat is ellát a BME Villamosmérnöki és Informatikai karán. 2012 óta tagja a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának, 2013−2016 között alelnöke, 2016 áprilisától elnöke, a Compass − Isteni pénzügyek szolgálat társvezetője. 2018. januárjától a Szentendrei Református Gyülekezet gondnoka. Zsolt feleségével, Melindával Szentendrén él, két egyetemista lányuk van.

Az előadókról

Gerald (Jerry) H. Twombly – A BGW Development elnöke, mely nemzetközi társaság non-profit szervezetek fejlesztési igényeit segíti. Jerry diplomáit a Miami Christian University-n és a Grace Theological Seminary-n szerezte. 1970 és 1986 között tanított a Word or Life Bible Institute-on és a Grace Theological Seminary-n, utóbbin leköszönő pozíciója fejlesztési alelnök volt. 1986-ban saját tanácsadó céget alapított non-profit szervezetek munkájának segítésére.

Jerry számos könyvet írt: Funding Your Vision: New Hope for Nonprofits, Transforming Culture: The Church at Work in the World, You Snooze, You Lose: Thriving in These Turbulent Times, The Organizational Planning Primer, and Hearing from God: The One Meal Fast Program, An Analytical Survey of the Bible, The Penetrating Poets, és Major Themes of the Minor Prophets.

Számos, nemzetközileg is ismert szervezetnek volt tanácsadója, pl. Campus Crusade for Christ, Salvation Army, Habitat for Humanity, Focus on the Family és az International Fellowship of Evangelical Students. Rendszeres előadó nemzetközi konferenciákon, mint a European Leadership Forum, az Israeli Educational Forum és a Christian Leadership Alliance.

Vendégelőadó volt az Újvidéki Egyetemen, a Glasgow-i Caledonia University-n, az ír Biblia Intézetben és Concordia University-n Milwaukee-ban. Több mint 1,000 különböző non-profit szervezetnek szolgált világszerte az elmúlt 40 év során és közreműködött több, mint 1 milliárd dollár támogatás összegyűjtésében. Felismerve a 21. század kihívásait, tudatosan fejleszt új programokat, segítve ezzel is a non-profit szervezetek
működési kihívásait.

Jerry feleségével Sue-val Brownsburg-ben (USA) él, két fiuk és három unokájuk van.