Műhelyek

Az Evangéliumi Fórum gerincét a műhelyek alkotják. A konferencia résztvevői egy-egy műhely munkájába kapcsolódnak be, és a műhelyvezetők, valamint színvonalas előadók segítségével a műhely által megcélzott szolgálati terület kérdéseivel foglalkoznak. A műhelyek év közben is folytatódnak. Az EF 2018 hét műhelyre épül: apologetika, bibliaértelmezés, teológus, művészet vezetői,  pszichológus és tanítványnevelés műhely vár benneteket idén.

Műhelyek vezetői és vendégei

Apologetika: Hamar Dávid, Hatun Tash
Bibliaértelmezés: Schauermann Tamás
Művészet: Földesi Barnabás, TBA.
Pszichológus: Tapolyai Emőke, Bolyki László, David Van Dyke (?)
Tanítványnevelés:
Sípos A. Szabolcs
Teológus: 
Szabados Ádám, Márkus Tamás,  Békefi Bálint
Vezetés:
Szalai Zsolt, Jerry Twombly (?)

Apologetika

Az apologetika kifejezés a görög apológia szóból származik, melyet Péter apostol a hit megvédelmezésének készségére használ, amikor azt mondja: „legyetek készen mindenkor számot adni (apológia) mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet” (1Pt 3,15). Az apologetika műhelyben a keresztény hitünket ért kihívásokra igyekszünk válaszokat találni. Az előadások és beszélgetések célja, hogy az evangélium igazságában megerősödve, bizonyossággal és meggyőzően tudjuk képviselni a Krisztusban való reménységünket a 21. századi Magyarországon.

Tematika

Csütörtök:

TBA

Péntek:

TBA

Szombat:

TBA

A műhely vezetője

Hamar Dávid a budapesti Agóra Gyülekezet egyik alapítója és lelkipásztora. Eredetileg régésznek tanult. Az ELTE diákkörében tért meg, később a MEKDSZ utazótitkára volt hat évig. A Diákszövetség első két apologetika táborában még mint az egyik ötletgazda és mint szervező vett részt. Ezt követően az Oxford Centre for Christian Apologetics egyéves alapképzésén apologetikából és teológiából diplomázott. Feleségével, Judittal, és három gyermekükkel Szentendrén élnek.

Az előadókról

Hatun Tash

Bibliaértelmezés

A bibliaértelmezés műhelyben arról fogunk együtt gondolkodni, hogy melyek azok a jellemzői a prédikációnak, a bibliatanulmányozásnak és általában a szövegértelmezésnek, amelyekben jó, ha megegyezünk, s melyek azok, amelyekben a lehető legnagyobb szabadságra és változatosságra kell törekednünk.

A műhely szervezőinek alapvető meggyőződése, hogy a prédikációnak minden esetben a felhasznált szöveg központi jelentése körül kell maradnia. Miközben megmutatjuk ennek okait, módját és jótékony hatásait, minden résztvevő egyéni adottságainak, stílusának, küldetésének megfelelő út kibontását szeretnénk elősegíteni.

Tematika

A három délelőtt alatt az újszövetség egyik különleges beszámolóját fogjuk megvizsgálni, s ez az ötezer ember megvendélgelésének története.

Ez az esemény mind a négy evangélimban szerepel, ráadásul mindenhol kulcsfontosságú fordulópontként láttatja az aktuális szerző. Több szempontból fordulópont ez a történet Jézus munkájában, ekkor hagyják el sokan, ekkor kezd el beszélni a szenvedéséről, mind a négy evangéliumban ehhez a történethez kötődik Péter vallástétele.

A tervünk, hogy megvizsgáljuk enne a történetnek a kontextusát mind a négy evangéliumban, majd részletesen összehasonlítjuk Márk beszámolójában a másik nagy kenyérszaporítás történettel, illetve megfigyeljük, milyen szerepet szán Márk ennek a ciklusnak, hogyan használja ezt a két történetet valami nagyobb téma elmesélésére.

A műhely vezetője

Schauermann Tamás grafikusként és életpálya tanácsadóként tevékenykedik a Craetive Grafikai Műhelyben, előtte középiskolai tanárként dolgozott. Régóta aktívan foglalkozik szövegelemzéssel és bibliamagyarázattal, valamint a mentorálás és tanítványozás kapcsolatával. Igyekszik a legkülönbözőbb területeken szerzett tapasztalatait és ismereteit úgy egymáshoz illeszteni, hogy az gyakorlati segítséget jelentsen mind a bibliatanulmányozásban, mind mások fejlesztésében. Tanárként számos képzési programot állított össze,  fejlesztő foglalkozásokat tartott. Jelenleg több fajta eszköztár kombinálásával fejleszt tréning folyamatokat. Feleségével, Mónikával egy egyetemista és egy középiskolás úriember boldog szülei.

Művészet

HALOTT-E A MŰVÉSZET?

Emlékszem, mikor évekkel ezelőtt Wade Bradshaw, az angol L’Abri akkori vezetője egy rangos művészeti expo főrendezőjét idézte: “A művészet halott!”

Persze ezt a főrendező nem nyílvánosan vallotta meg, hanem csak Wade fülébe súgta. Állítása szerint a művészek már csak önmagukról szeretnének beszélni, ha akarnak mondani valamit egyáltalán. A művészet már nem ablak, melyen át betekinthetünk a valóság egy-egy rejtett zugába. Inkább ventillálás, melyben a művészetkedvelő már csak mellékszereplő, akinek a szemében a művész visszatükröződhet.

Lehet, hogy egyetértünk vele, lehet, hogy nem, egy azonban biztos: a kiállítás szervezője csalódott volt és szomorú. Ellenben Wade nem. Ő nyitotta fel a szemem arra a reménységre, amely a keresztény művészekben van. Azokban, akik még hisznek benne, hogy van üzenetük, és szeretnék a valóságot megmutatni. Azokban, akik értik, hogy mi a művészet és szó szerint istenadta tehetségük van valamely művészeti ágban.

Mi, keresztények bizonyossággal állíthatjuk, hogy a művészet nem halott. Viszont az egyházban a művészet szeretete legalábbis tetszhalott állapotban van. Az Evangéliumi Fórum szervezőiként hiszünk abban, hogy ezen változtani kell. A keresztény művészek felkarolására, kapcsolataik, küldetésük és hitük megerősítése közös feladatunk.

Ezért indul el 2017-ben a Művészet műhely.

Hamar Dávid

Tematika

Csütörtök:

TBA

Péntek:

TBA

Szombat:

TBA

A műhely vezetője

Földesi Barnabás festőművész, a zirci III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakiskola festő tanára. 2003 óta számos csoportos és önálló kiállítása volt Veszprémben, Szombathelyen, Keszthelyen, Pécsett és Budapesten. 2013-ban elnyerte a Veszprémi Tavaszi Tárlat nívódíját.

Az előadókról

TBA

Pszichológus

A műhelybe pszichológiai szakterületen illetve mentálhigiénés szakterületen államilag akkreditált intézményben végzett vagy hamarosan végző, evangéliumi meggyőződésű hívőket várunk. …

Tematika

Csütörtök:

TBA

Péntek:

TBA

Szombat:

TBA

A műhely vezetője

Tapolyai Emőke Klinikai pszichológus. Diplomáját (M.A. Klinikai és Pasztorál Pszichológia) az Ashland Theological Seminary-n szerezte, amely az Ashland University (Ashland, Ohio, U.S.A.) tagozata. Tagja az Amerikai Keresztény Lelkigondozók Társaságának (AACC) és a Magyar Szexológiai Társaságnak. A European Leadership Forum rendszeres meghívott előadója.

Bolyki László zenész, a Budapesti Fesztiválzenekar tagja, valamint igehirdető, lelkigondozó, párkapcsolati és önismereti kérdésekkel foglalkozó tréner, a Best-Work pszichológiai felnőttképzésre szakosodott oktatási intézmény vendégoktatója, a “Milyen zenét szeret Isten” és a “Kegyelem és kalmárszellem” c. könyvek szerzője.

Az előadókról

TBA

Tanítványnevelés

Tematika

Csütörtök:

TBA

Péntek:

TBA

Szombat:

TBA

A műhely vezetője

Sípos Alpár Szabolcs a Liebenzelli Misszió Teológiai Szemináriumán folytatott teológiai tanulmányokat, majd a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán szerzett lelkészi diplomát. Öt évig a Budapest Nagyvárad téri református gyülekezetben lelkészi szolgálatot végzett, majd 2001-től 2014-ig a Biblia Szövetség Bibliaiskolájának igazgatója és tanára volt. A Liebenzelli Misszió magyarországi ágának, a Molnár Mária Külmissziói Alapítványának elnöke. 2015-től a Fiúság Akadémia vezetője és tanára. Gyakran szolgál lelkészek és teológusok között. Feleségével, Zsuzsival, és öt gyermekükkel Biatorbágyon élnek.

Az előadókról

TBA

Teológus

A teológus műhely célja, hogy evangéliumi teológusoknak (és teológus hallgatóknak) adjon bátorítást és segítséget az Isten népéért vállalt szolgálatukhoz. A műhely lehetőséget biztosít arra, hogy a Biblia isteni tekintélyét elfogadva, igényesen, felelősséggel gondolkodjunk együtt a teológia mai kihívásairól.

A műhelybe elsősorban teológus végzettségű vagy teológiát hallgató, evangéliumi meggyőződésű hívőket várunk.

Tematika

Csütörtök:

TBA

Péntek:

TBA

Szombat:

TBA

A műhely vezetője

Szabados Ádám az Evangéliumi Fórum vezetője, a Veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet lelkipásztora, a Divinity honlap szerzője, a KRE-HTK doktorandusza. Tanulmányait a Veszprémi Egyetemen (angol nyelv és irodalom szak), a Schloss Mittersill Study Centre-ben (Diploma in Biblical Studies and Culture), majd a St. Louis-i Covenant Theological Seminary-n (ThM in Exegetical Theology) végezte. 2008-ban a Harmat Kiadó gondozásában jelent meg Erosz nyomában című esszékötete. Feleségével, Dórával két fiút nevelnek.

Az előadókról

Békefi Bálint

Márkus Tamás

Vezetői

Biblikus vezetői példák alkalmazása a modern vezetéstudományi ismeretekkel karöltve a 21. században  

A három délelőttöt felölelő műhelymunka keretében megismerkedünk néhány modern vezetéstudományi ismerettel és gyakorlattal és összevetjük ezeket bibliai vezetői példákkal. A műhelymunka célja, hogy a résztvevők számára olyan elméleti és gyakorlati ismeretet adjon, mely lehetővé teszi számukra vezetői munkájuk/szolgálatuk során, hogy a mindennapokban is keresztény vezetőként álljanak helyt, bárhova is helyezte őket Isten.

Tematika

Csütörtök:

TBA

Péntek:

TBA

Szombat:

TBA

A műhely vezetője

Szalai Zsolt Hazai és angliai tanulmányait követően az elmúlt 2,5 évtizedben felső vezetői feladatokat látott el hazai és külföldi bankszektorban, valamint tőke befektető társaságokban. Jelenleg saját tulajdonú cégében üzletviteli tanácsadó.

Karrierje során rendkívül kiterjedt tapasztalatot szerzett vállalatfinanszírozási, tőkepiaci, projektfinanszírozási és innováció menedzsment területeken. Utóbbi témában társoktatói feladatokat is ellát a BME Informatikai karán. 2013 óta a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának tagja, 2013-2016 között alelnöke, 2016. áprilisától elnöke, a Compass, Isteni pénzügyek szolgálat társvezetője.

Nős, két egyetemista gyermeke van, Szentendrén él.  

Az előadókról

TBA