Vezetői

Hősies vezetéstől
az elkötelezett vezetőig

Biblikus vezetői példák alkalmazása a modern vezetéstudományi ismeretekkel karöltve a 21. században  

A három délelőttöt felölelő műhelymunka keretében megismerkedünk néhány modern vezetéstudományi ismerettel és gyakorlattal és összevetjük ezeket bibliai vezetői példákkal. A műhelymunka célja, hogy a résztvevők számára olyan elméleti és gyakorlati ismeretet adjon, mely lehetővé teszi számukra vezetői munkájuk/szolgálatuk során, hogy a mindennapokban is keresztény vezetőként álljanak helyt, bárhova is helyezte őket Isten.

1. Válság és változás – Nehémiás példája
Elköteleződés a változás mellett: 

Nehémiás izgalmas, őszinte, személyes és megindító beszámolója Jeruzsálem városfalának újjáépítéséről és fontos társadalmi reformok bevezetéséről ma is nagyon aktuális. Az ókori és mégis nagyon modern “esettanulmány” nemcsak a válságmenedzsment különböző feladataira mutat be kiváló példákat, hanem feltárja azokat a képességeket és erőforrásokat, melyekkel a változás élére álló vezetőnek rendelkeznie kell. A válságok általában változásokkal járnak, de vannak olyan változások is, amelyekre a válság megelőzése érdekében van szükség. A változtatás, vagyis valami réginek az elvetése és valami új bevezetése, felépítése, sikerre vitele az egyik legnehezebb és legkockázatosabb vezetői feladat. 

2. Magánérdek és közösségi érdek – Eszter példája
Elköteleződés a közösség érdeke mellett: 

Ideális esetekben az egyéni és közösségi érdek között nincsen ellentmondás: ami jó a közösségnek, az jó nekem is, és megfordítva. A modern ember azonban gyakran néz szembe az egyéni és közösségi érdek harmóniájának és konfliktusának problémájával. A bibliai Eszter hasonló helyzetbe kerül, gondosan kell mérlegelnie, hogy mi fontos igazán saját magának, döntésének pedig milyen következményei lehetnek a közösségre nézve. Nehéz, ellentmondásos helyzetben dönt és cselekszik.

3. Hálózatok és kapcsolatrendszerek – Barnabás példája
Elköteleződés mások segítése mellett: 

Az ember társas lény. Ha néhány ember összegyűlik valahol, akkor hamarosan hálózattá szerveződnek, vagyis kapcsolatok alakulnak ki közöttük. A hálózat több a hozzá tartozó emberek egyszerű összegénél: viselkedésének megértéséhez nem elegendő az egyedek tanulmányozása, foglalkozni kell az egésszel is. Saul, megtérését követően, szeretett volna csatlakozni az addig általa is üldözött keresztényekhez, akik – joggal – bizalmatlanok voltak vele. Szüksége volt egy megfelelő kapcsolatra, egy segítőkész és hiteles összekötőre. Barnabás vállalta fel sok más között ezt a szerepet is.

A műhely vezetője:

Szalai Zsolt: Hazai és angliai tanulmányait követően az elmúlt 2,5 évtizedben felső vezetői feladatokat látott el hazai és külföldi bankszektorban, valamint tőke befektető társaságokban. Jelenleg saját tulajdonú cégében üzletviteli tanácsadó.

Karrierje során rendkívül kiterjedt tapasztalatot szerzett vállalatfinanszírozási, tőkepiaci, projektfinanszírozási és innováció menedzsment területeken. Utóbbi témában társoktatói feladatokat is ellát a BME Informatikai karán. 2013 óta a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának tagja, 2013-2016 között alelnöke, 2016. áprilisától elnöke, a Compass, Isteni pénzügyek szolgálat társvezetője.

Nős, két egyetemista gyermeke van, Szentendrén él.  

Vendégelőadó:

Tomka JánosVillamosmérnök és mérnöktanár, gazdálkodás- és szervezéstudományokból szerzett PhD fokozatot. 1993-2014 között a KPMG-nél dolgozott felső vezetői beosztásokban. Főiskolai tanár a Károli Gáspár Református Egyetemen, vezetési szakértő. Az MTA Tudásmenedzsment Munkabizottsága, a Magyar Mérnökakadémia és a Menedzserek Országos Szövetségének tagja. A Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága (KEVE) tagja, 1994-2004 között elnöke. Számos előadást tartott, cikkeket és könyveket írt többek között a Biblia és a vezetés kapcsolatáról.