Teológus

A teológus műhely célja, hogy evangéliumi teológusoknak (és teológus hallgatóknak) adjon bátorítást és segítséget az Isten népéért vállalt szolgálatukhoz. A műhely lehetőséget biztosít arra, hogy a Biblia isteni tekintélyét elfogadva, igényesen, felelősséggel gondolkodjunk együtt a teológia mai kihívásairól.

Tematika:

1. nap

David Chapman: Régészet és az Ószövetség megbízhatósága

Beszélgetés David Chapmannel

2. nap

Leonardo De Chirico: A római katolicizmus evangéliumi szemmel I. 

Beszélgetés Leonardo De Chiricoval

3. nap

Leonardo De Chirico: A római katolicizmus evangéliumi szemmel II. 

Beszélgetés

A műhely vezetője:

Szabados Ádám az Evangéliumi Fórum vezetője, a Veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet lelkipásztora, a Divinity honlap szerzője, a KRE-HTK doktorandusza. Tanulmányait a Veszprémi Egyetemen (angol nyelv és irodalom szak), a Schloss Mittersill Study Centre-ben (Diploma in Biblical Studies and Culture), majd a St. Louis-i Covenant Theological Seminary-n (ThM in Exegetical Theology) végezte. 2008-ban a Harmat Kiadó gondozásában jelent meg Erosz nyomában című esszékötete. Feleségével, Dórával két fiút nevelnek.

Vendégelőadók:

David Chapman

David Chapman: Régészet és az ÓSZ megbízhatósága

Dr. David W. Chapman a Covenant Theological Seminary Újszövetség és Archeológia professzora, a W. H. Mare Institute for Biblical and Archaeological Studies vezetője. Jordániai ásatásairól és más ókori témákról szóló cikkei mellett a keresztrefeszítés gyakorlatáról írt könyvet (Mohr Siebeck, 2008). Dr. Chapman szakterülete a judaizmus, a hellén-római világ valamint a korai kereszténység kapcsolata. Részt vett a népszerű ESV Study Bible szerkesztésében is.

Leonardo Di Chirico

Leonardo De Chirico: A római katolicizmus evangéliumi szemmel 1., 2.

Dr. Leonardo De Chirico a Breccia di Roma nevű evangéliumi gyülekezet lelkipásztora, az Olasz Evangéliumi Aliansz alelnöke. Történelmet (Bolognai Egyetem), teológiát (ETCW, Wales) és bioetikát (Padovai Egyetem) tanult, doktori dolgozatát a II. Vatikáni Zsinat katolicizmusának evangéliumi teológiai vizsgálatáról írta (King’s College, London). A Rome Scholars Network vezetője, valamint a padovai Istituto di Formazione Evangelica e Documentazione történeti teológia tanára. A pápaságról szóló könyve 2015-ben jelent meg A Christian Pocket Guide to Papacy (Christian Focus) címmel.