Bibliaértelmezés

A bibliaértelmezés műhelyben arról fogunk együtt gondolkodni, hogy melyek azok a jellemzői a prédikációnak, a bibliatanulmányozásnak és általában a szövegértelmezésnek, amelyekben jó, ha megegyezünk, s melyek azok, amelyekben a lehető legnagyobb szabadságra és változatosságra kell törekednünk. A műhely szervezőinek alapvető meggyőződése, hogy a prédikációnak minden esetben a felhasznált szöveg központi jelentése körül kell maradnia. Miközben megmutatjuk ennek okait, módját és jótékony hatásait, minden résztvevő egyéni adottságainak, stílusának, küldetésének megfelelő út kibontását szeretnénk elősegíteni.

Tematika:

A három délelőtt során a Biblia második könyvének, a kivonulás könyvének egyik meghatározó részével fogunk foglalkozni, a tíz csapás történetével.

Ez a történetciklus talán az egyik legikonikusabb rész a kivonulás könyvében, mégis nehéz arra a kérdésre válaszolni, hogy miért így szabadítja meg Isten Izraelt? A kérdések, amikre meg fogunk próbálni együtt választ találni ezek:

  • Mi történik ezalatt a tíz csapás alatt ami miatt Isten elengedhetetlennek tartja a folyamat végigvitelét? 
  • Van-e bámiféle építkezés a csapások között, vagy mindez csak egy erődemonstráció? 
  • Kiderül-e a történetből, hogy mivel járult hozzá a fáraó ahhoz, hogy az események elérjenek egészen a végkifejletig?
  • Mi derül ki Isten jelleméről abból, ahogy a tíz csapást és annak kommunikációját végigviszi?

A műhely vezetője:

Schauermann Tamás grafikus a Craetive Grafikai Műhelyben, előtte középiskolai tanárként dolgozott. Régóta aktívan foglalkozik szövegelemzéssel és bibliamagyarázattal, valamint a mentorálás és tanítványozás kapcsolatával. Igyekszik a legkülönbözőbb területeken szerzett tapasztalatait és ismereteit úgy egymáshoz illeszteni, hogy az gyakorlati segítséget jelentsen mind a bibliatanulmányozásban, mind mások fejlesztésében. Tanárként számos képzési programot állított össze, tréning szemléletű fejlesztő foglalkozásokat tartott. Jelenleg több fajta eszköztár kombinálásával fejleszt tréning folyamatokat. Feleségével, Mónikával két kamasz boldog szülei.