Apologetika

Az apologetika kifejezés a görög apológia szóból származik, melyet Péter apostol a hit megvédelmezésének készségére használ, amikor azt mondja: „legyetek készen mindenkor számot adni (apológia) mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet” (1Pt 3,15). Az apologetika műhelyben a keresztény hitünket ért kihívásokra igyekszünk válaszokat találni. Az előadások és beszélgetések célja, hogy az evangélium igazságában megerősödve, bizonyossággal és meggyőzően tudjuk képviselni a Krisztusban való reménységünket a 21. századi Magyarországon.   

Tematika: 

Hétfő: Apologetika

Ellis Potter: Becsületes válaszok becsületes kérdésekre  

Beszélgetés Ellis Potterrel

Kedd: Szkeptikusok között

David W. Chapman: Régészet és az Újszövetség megbízhatósága

Beszélgetés David Chapmannel

Szerda: Misztikusok között:

Ellis Potter: Az ismeret felhője

Beszélgetés Ellis Potterrel

A műhely vezetője:

Hamar Dávid

Hamar Dávid a budapesti Agóra Gyülekezet egyik alapítója és lelkipásztora. Eredetileg régésznek tanult. Az ELTE diákkörében tért meg, később a MEKDSZ utazótitkára volt hat évig. A Diákszövetség első két apologetika táborában még mint az egyik ötletgazda és mint szervező vett részt. Ezt követően az Oxford Centre for Christian Apologetics egyéves alapképzésén apologetikából és teológiából diplomázott. Feleségével, Judittal, és három gyermekükkel Szentendrén élnek. 

Az előadókról:

Leonardo De Chirico

Dr. Leonardo De Chirico a Breccia di Roma nevű evangéliumi gyülekezet lelkipásztora, az Olasz Evangéliumi Aliansz alelnöke. Történelmet (Bolognai Egyetem), teológiát (ETCW, Wales) és bioetikát (Padovai Egyetem) tanult, doktori dolgozatát a II. Vatikáni Zsinat katolicizmusának evangéliumi teológiai vizsgálatáról írta (King’s College, London). A Rome Scholars Network vezetője, valamint a padovai Istituto di Formazione Evangelica e Documentazione történeti teológia tanára. A pápaságról szóló könyve 2015-ben jelent meg A Christian Pocket Guide to Papacy (Christian Focus) címmel.

David Chapman

Dr. David W. Chapman a Covenant Theological Seminary Újszövetség és Archeológia professzora, a W. H. Mare Institute for Biblical and Archaeological Studies vezetője. Jordániai ásatásairól és más ókori témákról szóló cikkei mellett a keresztrefeszítés gyakorlatáról írt könyvet (Mohr Siebeck, 2008). Dr. Chapman szakterülete a judaizmus, a hellén-római világ valamint a korai kereszténység kapcsolata. Részt vett a népszerű ESV Study Bible szerkesztésében is.

Ellis Potter

Ellis Potter lelkipásztor, világszerte ismert előadó és apologéta, volt zen buddhista szerzetes, a 3 elmélet a mindenségről és a Honnan tudod? c. könyvek szerzője